Rozhovory

Dřina a dehonestace. Život kamioňáka mladé lidi neláká. Noví řidiči zoufale chybí!

Anna Černá

Život kamioňáka mladé lidi neláká. Noví řidiči zoufale chybí!

Proč se mladí lidé nehrnou za volanty kamionů, co by pomohlo tuto situaci změnit a kolik si může šikovný kamioňák vydělat, jsme se ptali Tomáše Bicery, ředitele Institutu silniční dopravy Česmad Bohemia.

Není žádným tajemstvím, že je v Česku nedostatek řidičů kamionů. O jak velký problém se ale přesně jedná?

V České republice každým rokem ubývá kolem 5 tisíc řidičů, přičemž nedochází k viditelnému zlepšení situace. Z trhu odchází početnější starší generace a počty nových mladých, kteří do oboru přicházejí, nejsou schopny tento úbytek vyrovnat. V tuto chvíli tak v zemi chybí až 10 tisíc řidičů všech kategorií, z toho asi 7 tisíc řidičů kamionů. Jedná se o problém, se kterým se do jisté míry potýkají všechny evropské země.

Jaké jsou hlavní příčiny této situace?

Obecně se dá říci, že profese řidiče v posledních letech ztrácela z pohledu uchazečů o zaměstnání hodně na své dřívější atraktivitě, navíc se tato práce stává stále komplexnější, což s sebou přináší zvýšené požadavky na kvalifikaci uchazečů.

Můžete tyto požadavky upřesnit? Co všechno musí zájemce o řízení kamionu absolvovat?

Chce-li se uchazeč stát sám od sebe řidičem kamionu, musí předem počítat s minimálně dvěma až třemi měsíci školení a zkoušek, přičemž celkové náklady se zde pohybují v řádech desítek tisíc korun. Uchazeč musí projít přibližně měsíčním kurzem v autoškole k získání řidičského průkazu C+E v ceně kolem 18 tisíc korun, poté měsíčním vstupním školením k získání profesního průkazu s cenou kolem 30 tisíc. A samozřejmě musí také složit závěrečnou zkoušku. Musí absolvovat zdravotní vyšetření a dále dopravně-psychologické vyšetření. Neminou ho administrativní procedury spojené například se získáním karty do digitálního tachografu. To je ta počáteční fáze. Řidičem se ovšem stává až praxí, nikoliv absolvováním školení. Každým rokem se navíc zvyšují požadavky na to, co vše musí řidič kamionu umět a znát vedle samotného řízení. Řidiči jsou každoročně přeškolováni, případně i přezkušováni.

Tomáš Bicera

Neodrazují potenciální zájemce i zaměstnavatelé? Jak se k řidičům kamionů obecně chovají? Stává se často, že jsou řidiči nuceni například nedodržovat povinné přestávky, aby dovezli zakázky co nejdříve?

Chování zaměstnavatelů vůči zaměstnancům či opačně je jistě v každé firmě jiné. Ze své pozice si jen přeji, aby bylo co nejlepší, nicméně jej nemohu nikterak komentovat. Co se týče nedodržování povinných přestávek, tak tam hovoříme o spáchání přestupku, kdy následuje finanční sankce a přičtení bodů, což je v případě profesionálních řidičů závažný problém. Díky spolupráci s celní správou vím, že se tyto přestupky dějí a mnohdy jsou dávány za vinu právě tlaku dopravců na jejich řidiče. V síti těchto kontrol většinou uváznou zejména zahraniční řidiči, nicméně jsou i případy, kdy bezpečnostní přestávky nedodrží český řidič. Je ovšem důležité si uvědomit, že ve valné většině případů je na vině nedostatečná infrastruktura. Počet odpočívadel je naprosto nedostatečný a řidič vlastně ani nemá kde zastavit. Namísto toho ve snaze vodné místo najít často pokračuje v jízdě a tím páchá přestupek.

Jak je to s platy? Kolik si dnes šikovný řidič kamionu vydělá?

Průměrná mzda řidiče mezinárodní kamionové dopravy se dle údajů ministerstva práce a sociálních věcí pohybuje kolem 20 tisíc korun. K této mzdě náleží ještě takzvané náhrady zahraničního stravného. V průměru si tak řidič kamionu může přijít na 36 tisíc čistého, výjimkou nejsou ani měsíční výdělky ve výši 40 až 50 tisíc korun. Právě finance vnímám u této profese jako jedno z hlavních lákadel, dobrý řidič kamionu si může vydělat velmi zajímavé peníze.

A další lákadla?

Určitým lákadlem pro uchazeče o tuto práci je také svoboda a pocit zodpovědnosti, kdy na vašich bedrech spočívá přeprava důležitého nákladu nebo osob.

Napadá vás něco, co by se mělo změnit, aby vzrost zájem mladých lidí o tuto práci?

Důležité je, aby si lidé po více než dvou dekádách populárního a často médii podporovaného dehonestování této profese opět uvědomili její důležitost, nezbytnost pro ekonomiku a neméně podstatný příspěvek pro náš komfort. Podobně jako nás autobusová doprava vozí, kam potřebujeme, nákladní zase zajišťuje, abychom měli vždy dobře zásobené obchody. Věřím, že jakmile se negativní vnímání dopravy začne měnit, začne přibývat i zájemců o tuto profesi.

Diskuze