Podnikání

Seznam nespolehlivých plátců DPH se rozšíří o fyzické osoby.Jejich průšvih můžete odskákat i vy!

Anna Černá

Jejich průšvih můžete odskákat i vy!

Neplaťte za hříchy ostatních. Počet firem na seznamu nespolehlivých plátců DPH stále narůstá a brzy k nim přibudou i fyzické osoby. Pokud pak daň skutečně nezaplatí, padne tato povinnost na jejich obchodní partnery!

Vládní daňový balíček pro rok 2017 obsahuje mimo jiné i očekávanou změnu ohledně institutu nespolehlivého plátce DPH. Dosud byly takto označovány pouze firmy, nově přibudou i „nespolehlivé osoby“. To znamená, že na seznamu nespolehlivých plátců DPH se nově budou objevovat všechny právnické a fyzické osoby, které závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě této daně. Skutečnost, že se ocitnou na „černé listině“ je spolu s některými sankcemi trestem pro samotné hříšníky. Na spolupráci s nimi mohou ale doplatit i jejich obchodní partneři! Jak?

Je nespolehlivý, tak za něho ručíš!

Zhruba tři a půl roku funguje v Česku institut ručení za nespolehlivého dodavatele. Jeho podstatou je, že každá firma musí průběžně kontrolovat registr plátců DPH, který provozuje finanční správa, a ověřovat si, že se u jejích dodavatelů v kolonce „nespolehlivý plátce“ neobjevilo „ano“. Pokud by se to totiž stalo, ručí právě odběratel zboží či služby za to, že jeho dodavatel DPH státu odvede. Jinými slovy, jakmile dodavatel daň nezaplatí, padá tato povinnost právě na daného odběratele.

Dodavatele si přitom nestačí prověřit jen v době, kdy zboží či službu objednáváte. Pro úřady je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění a nikoliv datum objednávky!

Stačí uvést nepravdivé údaje

Stát se nespolehlivým plátcem přitom není nic obtížného, není k tomu ani potřeba dlužit na daních miliony. Hranicí pro zapsání na seznam je v současné době dluh 500 tisíc korun a skutečnost, že nedoplatek trvá déle než tři měsíce. Nespolehlivým plátcem se stává i ten, kdo nepodá daňové přiznání nebo související výpisy a přílohy a nereaguje na výzvy k jejich podání. Mezi kritéria nespolehlivosti patří od loňského roku také uvedení nepravdivého údaje týkajícího se skutečného sídla, což má za účel posvítit si na firmy, které se před úřady schovávají na hromadných adresách v takzvaných virtuálních kancelářích.

Co se rozšíření seznamu o fyzické osoby týče, cílem je snaha zamezit nekalým praktikám, kdy se podnikatelé označení „nespolehlivý plátce“ zbavují účelovým zrušením registrace plátce. Od příštího roku by jim tento kroku už neměl nijak pomoci, protože statusem nespolehlivosti budou moci být označeny i jiné osoby, než pouze plátci, pokud budou vykazovat „srovnatelné společensky škodlivé jednání“.

V nespolehlivosti zatím vedou eseróčka

Podle údajů poradenské společnosti Bisnode bylo ke konci července v Česku evidováno 5 756 nespolehlivých plátců DPH. Za první prázdninový měsíc jich přibylo 226. Tři čtvrtiny nespolehlivých plátců tvoří společnosti s ručením omezeným (na seznamu je jich 4 343), po kterých se 17 % následují živnostníci (na seznamu je jich 969).

Diskuze