Názory

Radomil Bábek: Máte slovo, Andreji...

Radomil Bábek

Máte slovo, Andreji...

Zvláště u mužů oblíbené rčení, že na velikosti nezáleží, se dá trochu překvapivě úspěšně aplikovat i do veřejného života. V demokratické společnosti je totiž jedno, jestli si stěžuje malá nebo velká organizace. Ve svobodné zemi musí být jedno, zda názor pronáší prostý občan nebo politik či státní úředník. V právním státu musí mít stejnou váhu názor jedince jako postoj státní instituce. Naopak právě státní úřady, úředníci a politici musí prokazovat, že jejich záměry a plány budou společnosti prospěšné, musí se zpovídat ze svých činů občanům. Ne naopak.

Tak by tomu mělo být i u nás v České republice, pokud jsme právním státem, pokud jsme demokratickou zemí, pokud jsme svobodnou společností. Je tomu tak? Řekl bych, že většinou ano, avšak existují výjimky. Demokratické principy jsou cizí ministru financí a předsedovi hnutí ANO, Andreji Babišovi. Jemu nezáleží na tom, co se říká, ale kdo to říká. Andrej Babiš hodnotí názor podle velikosti organizace, kterou jeho oponent zastupuje.

Máte slovo, pane ministře

V pořadu Máte slovo z 28. 1. na téma elektronické evidence tržeb (EET) a kontrolního hlášení (KH) měl Andrej Babiš možnost celý pořad zahájit. Čím začal? Zahájil fakty, konkrétními údaji a důkazy o prospěšnosti EET a KH? Ne, nejprve vytasil graf, na kterém znázornil, jak malá je Asociace podnikatelů a manažerů, kterou zastupuje jeho oponent v diskusi. Podsouval televizním divákům myšlenku, že to přece nemůže být oprávněná kritika, když je ta organizace tak malá, když má jen 209 členů.

Asociace podnikatelů a manažerů měla ke dni vystoupení v pořadu Michaely Jílkové 219 členů, z toho 136 firemních a 83 individuálních. Nepřesnost v čísle uváděném A. Babišem zcela pomiňme, protože není důležitá. Důležité je to, že i kdyby asociace měla jen pět členů, tak má právo vyslovovat své názory a kritiku státního úředníka Babiše. A tento státní úředník je povinen se tou kritikou zabývat a je povinen jednat s občany s respektem. Protože státní úředník Babiš má pracovat pro občany, nikoli občané pro státního úředníka Babiše. Tolik k demokratickým principům.

A nyní srovnejme dvě organizace. Jedna nemá právo pana ministra kritizovat, zatímco druhá má podle Andreje Babiše právo vyslovovat své soudy a názory. Zajímavé je, že ta první, větší, je pro Andreje Babiše moc malá, zatímco ta druhá, menší, je dost velká. Zmatek? Tak se podívejme, jak to vlastně je. Srovnejte si, vážení čtenáři, fakta o Asociaci podnikatelů a manažerů (kritizuje ministra Babiše) s údaji o Transparency International (zásadně nekritizuje ministra Babiše).

Asociace podnikatelů a manažerů:

  • 219 členů
  • celkový rozpočet APM v roce 2015 činil 160 000 Kč
  • práce rady APM i členů zdarma
  • žádné dotace ani jiné příjmy od státu

Tato organizace je pro AB zjevně příliš malá na to, aby měla právo kritizovat ministra financí.

Transparency International:

  • 22 členů (zaměstnanců?)
  • celkový rozpočet TI v roce 2013 byl 11 839 270 Kč
  • 30 % rozpočtu pomáhá zajišťovat celkový rozvoj organizace a péči o dárce (Co to je? Že by náklady na získávání dalších státních peněz? pozn. autora).
  • většinový podíl, přes dvě třetiny rozpočtu, připadá na granty a dotace
  • soukromé dary v roce 2013 tvořily více než 13 % rozpočtu (Taky něco nesedí, ne? 2/3 + 13% = asi 80% Někde jim falíruje 20%. To asi bude ze státního těch peněz více, že? pozn.autora)

(zdroj: web Transparency International)

Tak jak je to s námi? Jsme ještě demokracie? Nebo už jsme autoritářský režim? Babiš, Putin nebo Lukašenko, zdá se, že nám to tady začíná pěkně zasmrádat.

Diskuze