Podnikání

Česko je rájem daňových poradců

Renata Lichtenegerová

Česko je rájem daňových poradců

Že je dnes nejlepší být IT specialistou? Dost možná, ale po šikovném daňovém poradci je dneska teprve sháňka! S tím, jak narůstají nároky na administrativu, kterou musí obsáhnout i ten nejmenší živnostník, roste i poptávka po odborné pomoci s nesrozumitelnými formuláři.

Každým rokem přibývají v české kotlině daňové novinky. V roce 2014 to byla například solidární daň, letos kontrolní hlášení. Pro laika je prakticky nemožné všechny formuláře vyplnit bezchybně. Není proto nijak nepochopitelné, že tuzemští podnikatelé mají stále větší zájem o služby daňových poradců. Podle dat společnostiTaxVision se například poptávka po profesionálně zpracovaných daňových přiznáních a vyúčtováních za první letošní čtvrtletí meziročně zvedla o 15 procent.

Když bují byrokracie

S většími nároky na byrokracii roste i potřeba podnikatelů mít daňového poradce. Ten by měl zaručit nejen správné vyplnění všech přiznání a hlášení, ale také ohlídat, aby daňové povinnosti byly vykázány ve správné výši a aby byly uplatněny všechny slevy a položky snižující základ daně, na které je nárok,“ konstatuje daňová poradkyně z TaxVision Blanka Štarmanová.

Nejde ale jen o slevy. Firmy se totiž stále více obávají i pokut, které jim při nesplnění všech daňových povinností hrozí. Některé mohou dosáhnout i milionové výše. I proto tedy podnikatelé stále častěji nechávají plnění byrokratických povinností na daňových poradcích. V případě chyby jsou totiž pokuty hrazeny z jejich pojištění, respektive existuje šance vymáhat náhradu škody.

„Případné sankce jsou vždy vyměřeny podnikateli. Ten pak může vymáhat náhradu škod na svém poradci. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji uhradit. Otázka náhrady škody je vždy individuální, obecně ale platí, že pokud daňový poradce způsobí škodu, která plyne z výkonu daňového poradenství, je za ni odpovědný. Proti odpovědnosti za škody musí být každý daňový poradce ze zákona pojištěný,“ vysvětluje Štarmanová.

Většinou ženy s vysokou školou

V roce 1993 působilo v Česku 487 daňových poradců. O rok později už byl jejich počet trojnásobný a nadále rostl, až se na konci loňského roku přehoupl přes 4600. Nejvíce daňových poradců (1456) působí v Praze, nejméně pak v Karlovarském kraji, kde mají pouze 63 odborníků na daňová lejstra. Vyplývá to z údajů Komory daňových poradců České republiky. Vyjma Královéhradeckého a Pardubického kraje v této oblasti převažují ženy. V drtivé většině se pak jedná o vysokoškolsky vzdělané lidi a průměrný věk poradců v se pohybuje mezi 41 a 60 lety.

Diskuze