Názory

Radomil Bábek: Vládu ve snu viděti, hrozné neštěstí míti

Radomil Bábek

Vládu ve snu viděti, hrozné neštěstí míti

V poslední době se mi zdají ošklivé sny. Každý sen je jiný, a přece jsou si tak podobné. A vždycky to začíná stejně: Vláda rozhodla, že…

Vláda rozhodla, že psi musí být na veřejnosti vždy na vodítku dlouhém maximálně 1,5 metru. A kromě toho, všichni psi těžší deseti kil musí mít vždy náhubek. Sdružení pejskařů tento postoj vlády chápe a podporuje, jen chce tvrdě vyjednávat o změně délky vodítka, alespoň na 1,6 metru. A z tohoto požadavku neustoupí!

Druhý sen nebyl o nic lepší. Vláda rozhodla, že myslivci musí na polovinu snížit hlučnost svých zbraní, protože plaší zvěř. Také musí myslivci po sobě posbírat všechny broky a kule, kterými netrefili cíl, aby neznečisťovali životní prostředí. Asociace myslivců a střelců na zvěř je pro a záměr vlády podporuje. Zástupci myslivců se ovšem domnívají, že broky netřeba sbírat, protože jsou tak drobné, a o tom chtějí s vládou tvrdě vyjednávat.

A po dalším snu jsem byl ráno propocený, jako myš. Vláda rozhodla, že se všichni uživatelé internetu musí při každém připojení na net přihlásit v centrálním registru přiděleným jedinečným identifikačním kódem. Jejich provoz, délka připojení a navštěvované stránky budou sledovány, a tím se zamezí, čemukoli bude třeba zamezit. Liga na ochranu svobody občanů, najmě pak volného šíření informací je samozřejmě pro. Podporuje toto rozhodnutí vlády, protože chápe potřebu státu mít přehled. Avšak! Liga NOSO, NPVŠI je rozhodnuta bránit občany, proto bude prosazovat, aby děti do dvou let věku a senioři starší devadesáti let byli z těchto povinností vyňati. A o tom chce Liga s vládou tvrdě vyjednávat!

Hrůza! Asi jsem snědl hodně tučné jídlo, když se mi zdály tak ošklivé sny. Uklidňuje mne, že nic takového se ve skutečnosti neděje. To se přece v demokratické společnosti, v svobodném státě nemůže stát. Ale zdál se mi ještě jeden podobný sen.

Vláda rozhodla, že malí podnikatelé a živnostníci budou měsíc co měsíc sepisovat seznamy svých dodavatelů a zákazníků a budou v elektronické podobě předávat státu veškeré své obchodní kontakty, to nejcennější, co mají. K tomu ještě vláda vymyslela, že podnikatelé ponesou odpovědnost za doručení dat v elektronické podobě, protože odpovědnost za odeslání by pro ně byla málo ohrožující.

A vláda dále rozhodla, že na splnění každé výzvy budou mít podnikatelé 5 kalendářních dnů, a za každé nepatrné zpoždění jim berňák napaří mastnou pokutu (10 000 Kč, 50 000 Kč, a dokonce až 500 000 Kč). Asociace malých a středních podniků a živnostníků je pro. Chápe, že stát takové opatření potřebuje a že je nutné něco takového konečně zavést. AMSP ovšem nebude nečinně přihlížet nějakému šikanování živnostníků, a bude bránit jejich zájmy. Je třeba odstranit nespravedlnost a přehnanou tvrdost zákona, proto bude AMSP požadovat, aby měli živnostníci vodítko dlouhé alespoň 1,6 m … co jsem to napsal?, to je nějaký nesmysl, asi se mi ty sny musely smíchat… samozřejmě, takhle to je:

AMSP chce, aby měli živnostníci na vyřízení výzvy místo šibeničních 5 kalendářních dnů komfortních 5 dnů pracovních. A o tom bude AMSP se státem tvrdě vyjednávat!

Fuj, to byl ošklivý sen. Nebo to nebyl sen? Ale co, hlavně, že máme zastání.

Diskuze