Podnikání

Vrátit e-shopu nevydařený vánoční dárek může být problém. Co s tím?

Renata Lichtenegerová

Vrátit e-shopu nevydařený vánoční dárek může být problém. Co s tím?

Až 25 miliard korun, takovou částku jsme letos utratili v e-shopech za vánoční dárky. Nakupovali jsme je v atmosféře, kdy Česká obchodní inspekce odhalila u 82 % kontrolovaných internetových obchodů nedostatky. Ty se dost často týkaly vyřizování reklamací a výměny zboží. Než pošlete dárek zpět, měli byste proto vědět pár věcí.

Vrácení vánočních dárků zakoupených přes e-shop je odstoupení od smlouvy jako každé jiné, řídí se tedy občanským zákoníkem (novelizovaným k 1. 1. 2014). „Některé e-shopy v rámci svého marketingu nabízejí prodlouženou lhůtu na vrácení či výměnu nevhodných dárků, na to však bezhlavě nespoléhejte. Počítejte raději jen s tím, co udává zákon, tedy že máte na vrácení či výměnu zboží 14 dní. Tato lhůta se počítá od převzetí objednávky, nebo její poslední části, pokud se zasílá ve více částech,“ říká Miroslav Uďan, generální ředitel společnosti Shoptet.cz.

Může v tom být háček

Před zmíněnou novelou občanského zákoníku muselo být v poslední den lhůty zboží doručeno prodejci. Nově stačí, aby bylo v tento den předáno dopravci. Vždy si ale podrobně pročtěte podmínky pro odstoupení od smlouvy. Může se totiž stát, že zboží vrátíte sice v termínu, ale nesplníte jinou, prodejcem danou podmínku. „Často se tak stává, že zboží je spotřebitelem zasláno zpět na adresu obchodního zástupce namísto sídla společnosti. A to může být důvod, aby podnikatel takové odstoupení od smlouvy nepřijal,“ upozorňuje Uďan. V případě, že zašlete odstoupení od smlouvy v řádném termínu a správně, prodejce je povinen vám nejpozději do 14 dnů vrátit peníze.

Bez dokladů jste nahraní

Jak ale postupovat, pokud všechny zákonné podmínky splníme, zboží vrátíme, ale e-shop nám peníze ne a ne poslat? Nemusí jít o záměrné chování obchodníka. Je možné, že mu vrácené zboží nedorazilo, nebo e-mail s informací o odstoupení od smlouvy zapadl do spamu. I to se může stát a proto je vhodné se v první řadě prodejci připomenout,“ říká Uďan. V případě, že ani na opakovanou výzvu nereaguje (v tuto chvíli je dobré zvolit vždy takovou formu komunikace, která je prokazatelná, tedy ideálně písemnou), nezbývá, než situaci řešit oficiální cestou. Prostřednictvím mimosoudního jednání. Dlužník se totiž nesplněním své povinnosti ocitá v prodlení a spotřebitel tak může požadovat nejen samotné finanční prostředky, ale i úroky z prodlení.

Pokud se do takového boje pustíte, je nutné si pečlivě uschovat veškeré doklady prokazující odstoupení od smlouvy, stejně jako doklady, že jste zboží vrátili zpět prodejci.

Soud o vánoční dárky

Pokud tedy z vaší strany došlo k řádnému odstoupení od smlouvy a k vrácení zboží prodávajícímu, který ale v zákonem stanovené lhůtě nevrátil peníze, je na místě řešit situaci předžalobní výzvou dle občanského soudního řádu. Tou dlužníka naposledy upozorníte, že situaci řešíte a že má nyní možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů. „V tuto chvíli je však vhodné už situaci řešit v právním zastoupení. Pokud ani na předžalobní výzvu prodejce nereaguje, nezbývá, než přistoupit k řešení stížnosti soudní cestou, tedy podáním žaloby,“ dodává Uďan. Je ale samozřejmě otázkou, zda vám bude daná škoda stát za soudní tahanice.

Diskuze