Podnikání

Pozor na práci na černo! Kontrolám se nevyhnou ani ti nejmenší živnostníci

Renata Lichtenegerová

Pozor na práci na černo! Kontrolám se nevyhnou ani ti nejmenší živnostníci

Nelegální zaměstnávání bují hlavně v restauracích a stavebních firmách. V loňském roce za ni tuzemské firmy zaplatily už 75 milionů korun, říká JIŘÍ MACÍČEK náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce.

Kolik bylo vloni v Česku odhaleno případů práce na černo?

Dostupné jsou zatím údaje od začátku roku do konce srpna, kdy naši úředníci odhalili celkem 1 593 nelegálně zaměstnaných osob. Většinou se jednalo o tuzemské občany, přesně ve 1 058 případech. Dále to byli cizinci ze zemní mimo Evropskou unii, celkem 403 případů a zbytek byli občané unie.

Jakou částku už tedy tuzemské firmy v této souvislosti zaplatily?

Bylo jim uloženo celkem 665 pokut za nelegální zaměstnávání v celkové výši zhruba 75 milionů korun. Zaměstnavateli, který umožnil fyzické osobě výkon nelegální práce, je možno uložit pokutu až do výše 10 milionů korun, minimálně však 50 tisíc. Pro sankciovaného zaměstnavatele je dalším negativním důsledkem také následné omezení přístupu k dotacím a veřejným zakázkám. Fyzické osobě, která se dopustila výkonu nelegální práce v postavení zaměstnance, je možno uložit pokutu do výše 100 tisíc korun.

Navštěvují kontroloři i drobné podnikatele, například provozovatele stánků s občerstvením, nebo spíše větší firmy?

Nelegálního zaměstnávání se dopouštějí zaměstnavatelé všech velikostí. Například ve stavebnictví se jedná i o větší firmy naopak v maloobchodu to bývají ty menší. Oblastní inspektoráty práce tedy nevytipovávají zaměstnavatele dle velikosti, ale přihlížejí hlavně k oboru jeho podnikatelské činnosti a ke druhu prací, které jsou u zaměstnavatele vykonávány.

Kdo se tedy v hledáčku úředníků ocitá nejčastěji?

Při rozhodování o zařazení zaměstnavatele do plánu kontrol hraje roli skutečnost, že s prací na černo se nejčastěji setkáváme u sezónních a nekvalifikovaných činností. Konkrétně bývá nelegální zaměstnávání nejčastěji zjištěno ve stravovacích zařízeních, a to ve stáncích s občerstvením I v klasických restauracích. Dále pak ve stavebnictví, při demolicích, přípravě staveniště i při výstavbě bytových a nebytových budov. A také v oblasti velkoobchodu i v maloobchodu a při podpůrných činnostech pro zemědělství. To ovšem neznamená, že by některé obory činnosti zaměstnavatelů byly z plánování kontrolní činnosti vyjmuty.

Diskuze