Podnikání

Seznam nespolehlivých plátců DPH nebezpečně roste! Jejich průšvih můžete odskákat i vy! Jak se tomu vyhnout?

Renata Lichtenegerová

Jejich průšvih můžete odskákat i vy! Jak se tomu vyhnout?

Průšvih neplatičů DPH může dopadnout i na vás! Jak se tomu vyhnout? Počet firem na seznamu nespolehlivých plátců DPH narůstá. Každý podnikatel by si měl hlídat, aby od nikoho z těchto hříšníků neodebíral zboží či služby, což by z něho automaticky udělalo ručitele za nespolehlivou protistranu, respektive za její budoucí odvod DPH. Jenže ani v případě, že si svého dodavatele v registru proklepnete, nemusí být transakce zcela bez rizika.

Zejména začínajícím podnikatelům, kteří se stávají plátci daně z přidané hodnoty (DPH), mohou některá s ní spojená pravidla značně zamotat hlavu. Už jsou to tři roky, kdy se mezi nimi objevil institut ručení za nespolehlivého dodavatele. Jeho podstatou je, že každá firma musí průběžně kontrolovat registr plátců DPH, který provozuje finanční správa, a ověřovat si, že se u jejích dodavatelů v kolonce „nespolehlivý plátce“ neobjevilo „ano“. Pokud by se to totiž stalo, ručí právě odběratel zboží či služby za to, že jeho dodavatel DPH státu odvede. Jinými slovy, jakmile dodavatel daň nezaplatí, padá tato povinnost právě na daného odběratele.

Základním pravidlem, jak se vyhnout potenciálním problémům, je samozřejmě nenavazovat obchodní vztahy s nikým, kdo už je za nespolehlivého plátce označen. Jak ale postupovat v případě, že se na seznamu nespolehlivých plátců DPH najednou objeví dodavatel, se kterým už nějakou dobu spolupracujeme?

DPH lze poslat přímo úřadu

Daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová v těchto situacích doporučuje spolupráci okamžitě ukončit. Tím samozřejmě výše zmíněná rizika zcela odpadají, jenže to v praxi nemusí být snadné. Další možností je zaplatit DPH přímo finančnímu úřadu na osobní depozitní účet vedený u správce daně. Ke dni splatnosti daně je pak částka převedena na osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění. Tento postup je ale třeba s dodavatelem sjednat, ideálně smluvně, protože jinak by mohl výši daně vymáhat jako dluh. „Neexistuje žádný zákonný postup pro situaci, kdy se váš dodavatel objeví v registru jako nespolehlivý plátce. Každý se musí rozhodnout sám, jak bude postupovat, respektive jak vysoké riziko na sebe vezme,“ říká Štarmanová.

Pozor! Dodavatele si nestačí prověřit jen v době, kdy zboží či službu objednáváte. Pro úřady je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění a nikoliv datum objednávky.

Někdy ani kontrola registru nestačí

Ještě zajímavější než skutečnost, že je nutné registr plátců DPH procházet průběžně, je to, že ručit za zdanitelné plnění může podnikatel i navzdory tomu, že jeho dodavatel na seznamu nespolehlivých plátců není.Příjemce totiž ručí za daň i v případě, kdy v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo měl vědět, že protistrana daň úmyslně nezaplatí, že dojde ke zkrácení daně či zneužití daňové výhody. Nebo že je jeho dodavatel v postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, případně se může dostat do situace, kdy to pro něho nebude reálné.

Zní to nepěkně, ale v praxi musí úředníci odběratelům dokázat, že o těchto skutečnostech věděli. „Samozřejmě je to poměrně složité dokazování. Podaří se to například v případě, že se na vedení obou společností podílí stejná osoba,“ uvádí příklad Štarmanová. Velmi často se podle ní zapomíná na to, že důvodem k ručení za DPH je také skutečnost, že se sjednaná cena podstatně odlišuje od ceny obvyklé, a to bez zjevného ekonomického opodstatnění. Pro finanční úřad je typicky alarmujícím faktem třeba i situace, kdy je předmětem plnění dodání pohonných hmot firmou, která v okamžiku provedení obchodu není na stránkách Celní správy České republiky registrována jako distributor pohonných hmot.

Pozor při advokátní úschově

Plátce DPH také ručí za odvod daně, kterou zaplatí na jiný účet než na bankovní účet plátce DPH zveřejněný v registru plátců. Proto vedle spolehlivosti dodavatele kontrolujte také číslo jeho účtu, může vám to ušetřit nemalé finanční ztráty. „Ručení se v tomto případě uplatňuje až při platbě vyšší, než je dvojnásobek limitu omezujícího platby v hotovosti, což je v současné době 540 tisíc korun. Upozorňuji také na ručení za DPH v případě, že je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti na účet vedený mimo tuzemsko,“ upřesnila Blanka Štarmanová.

Sporné mohou být situace spojené s prodejem nemovitosti, kdy se sjednávaná advokátní úschova, což není účet dodavatele zveřejněný v registru plátců. Aby to automaticky neznamenalo ručení za neodvedenou daň, je důležité, aby bylo v rámci smlouvy vedle advokátní úschovy sjednáno také následné uvolnění daně na registrovaný účet dodavatele.

Nedůvěryhodným snadno a rychle

Nespolehlivým plátcem nemusí být jen chronický neplatič dlužící na daních miliony. Hranicí pro zapsání na seznam je v současné době dluh půl milionu korun a skutečnost, že nedoplatek trvá déle než tři měsíce. „Nespolehlivým plátcem se stává i ten, kdo nepodá daňové přiznání nebo související výpisy a přílohy a nereaguje na výzvy k jejich podání. Důvodem pro zařazení do databáze je také případ, kdy plátce neposkytuje požadovanou součinnost a dvakrát za uplynulých 12 měsíců nepodá daňové přiznání, hlášení, nebo výpis z evidence,“ vysvětluje Štarmanová. Mezi kritéria nespolehlivosti patří od loňského roku také uvedení nepravdivého údaje týkajícího se skutečného sídla, což má za účel posvítit si na firmy, které se před úřady schovávají na hromadných adresách v takzvaných virtuálních kancelářích.

Mezi dlužníky přibývaly spíše menší firmy

V registru nespolehlivých plátců DPH přibylo začátkem roku dalších 443 společností a jejich celkový počet tak na konci ledna dosáhl 3 997. Nejvíce nespolehlivých plátců přibylo v Praze a Jihomoravském kraji a polovinu lednového přírůstku obstaraly firmy s tržbami do 10 milionů korun. Vyplývá to z databází poradenské společnosti Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách. „Růst počtu nespolehlivých plátců nadále pokračuje,“ říká analytik společnosti Bisnode Milan Petrák. Z jednotlivých odvětví jsou za lednový nárůst odpovědné především příprava staveniště (18,75 %), opravy a údržba motorových vozidel (17,4 %) a nespecializovaný velkoobchod (14,8 %). Naopak k velmi mírnému nárůstu došlo u oboru podpůrné činnosti pro zemědělství (6,7 %).

Diskuze