Podnikání

Účetní o kontrolním hlášení:Nedomyšlené, zdlouhavé, nesmyslné…

Kateřina Kotalová

Nedomyšlené, zdlouhavé, nesmyslné…

Nově vzniklá povinnost plátců DPH a právnických osob, pravidelné odesílání kontrolního hlášení finančnímu úřadu, zvedá mandle nejen podnikatelům, ale nad jeho smyslem kroutí hlavou i účetní.

Z jejich prvních zkušeností s novou povinností totiž vyplývá jasně: kontrolní hlášení je nedomyšlené a spíš než pořádek prý do systému vnese zmatek. Při sestavování kontrolního hlášení se totiž můžete snadno dostat do slepé uličky.

Rozpory v kontrolním hlášení vytváří především uvádění daňového identifikačního čísla, jež kupující prodávajícímu při nákupu nenahlásí. Často proto, že to situace neumožňuje. „Pokud si podnikatel-plátce DPH půjde do obchodního řetězce koupit kancelářské potřeby za 11 tisíc korun, má povinnost uvést do oddílu Zdanitelná plnění nad 10 tisíc. Těžko si představit, komu na místě nadiktuje své identifikační údaje. Pokladní by asi koukaly. Obchodní řetězec proto jeho nákup uvede v oddílu A5, tedy Zdanitelná plnění do 10 tisíc bez ohledu na výši útraty. Jenomže tím, že kontrolní hlášení vyhodnocuje počítač, lze očekávat, že tyto doklady nespáruje a podnikateli přijde výzva k opravě, na kterou musí zareagovat do pěti kalendářních dní,“ uvádí pro příklad jednu z mezer nepopulární novinky účetní Martin Bajgar.

Další problémy s sebou nesou rozdílné termíny povinnosti podávání kontrolního hlášení a přiznání k dani. „Právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH, mají povinnost posílat KH měsíčně, ale u čtvrtletních plátců FO to jde posílat čtvrtletně. To znamená, že pokud právnická osoba – čtvrtletní plátce – obchoduje se čtvrtletním plátcem z řad fyzických osob, právnická osoba uvede transakci následující měsíc, ale počítač to nebude mít s čím spárovat, protože fyzická osoba ji pod daným číslem daňového dokladu vykáže až po třech měsících. A tak přijde výzva k vysvětlení, které opět musí podnikatel podat do pěti dnů,“ vysvětluje Bajgar, „a to nemluvím o tom, že odevzdáním kontrolního hlášení o sobě podnikatelé poskytují citlivé údaje o obchodních partnerech. Pravda, datovým analytikům, kteří mají prověrku Národního bezpečnostního úřadu, ale jsme v Česku,“ dodává.

Každodenní kontrola datových schránek, kontrolování zkontrolovaného a bryskní reakce na výzvy finančního úřadu, toť denní chleba podnikatelů a jejich účetních.

Diskuze