Podnikání

Nový rok přinese podnikatelům hrozbu nových pokut

Redakce

Nový rok přinese podnikatelům hrozbu nových pokut

Plátci daně z přidané hodnoty se od začátku nového roku musí připravit na tři podstatné novinky. Tou první a často diskutovanou je kontrolní hlášení. Druhou je povinnost podávat daňového přiznání elektronicky, protože dosud existující výjimka pro fyzické osoby přestává platit. Další změna se týká DPH z prodeje nemovitosti.

Kontrolní hlášení budou muset od nového roku podávat všichni plátci DPH. Právnické osoby každý měsíc. Ti ostatní podle toho, jak často odvádějí daň. A všichni, celkově jde zhruba o 500 tisíc plátců, to budou muset činit elektronickou cestou.

1. Konec papírových lejster

V současnosti přitom podává zhruba 100 tisíc fyzických osob přiznání k DPH v papírové podobě. Elektronická komunikace s finančním úřadem totiž zatím nebyla povinná pro živnostníky, jejichž obrat za předcházejících dvanáct měsíců nepřesáhl šest milionů korun, a přitom neměli jinou povinnost posílat podání elektronicky.

„Zrušení výjimky budí u některých menších podnikatelů a živnostníků obavy. Ne všichni totiž vědí, kdy mají kontrolní hlášení odvést a jaké má náležitosti. Právnické osoby a živnostníci, kteří platí DPH měsíčně, musí kontrolní hlášení podat vždy do 25. dne následujícího měsíce. První kontrolní hlášení tak musí podat do 25. února 2016. Živnostníci, kteří mají zdaňovací období čtvrtletní, podávají hlášení čtvrtletně. Poprvé tak budou muset učinit příští rok do 25. dubna.,“ říká daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

2. Pokuty jak blázen

Těm, kteří kontrolní hlášení nepodají, hrozí až desetitisícové pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení, ale svou chybu napraví ještě před výzvou finančního úřadu, bude mu udělena fixní pokuta tisíc korun. Pokud tak učiní až po výzvě, dostane pokutu 10 tisíc korun. Jestliže nepodá hlášení ani na základě výzvy finančního úřadu, zaplatí pokutu 50 tisíc korun. Ve výjimečných případech pak bude moci sankce dosáhnout až půl milionu korun. Finanční správy České republiky si od zavedení kontrolního hlášení slibuje zvýšení daňových příjmů asi o 10 miliard korun ročně.

3. Změna v DPH z prodeje nemovitostí

Od příštího roku se také dále rozšíří režim „reverse – charge“ („obrácené zdanění“) na dodání nemovité věci plátci. Daň z přidané hodnoty z prodeje nemovitosti bude od příštího roku platit kupující. „Dosavadní praxe byla ta, že DPH z prodeje nemovitosti platil prodávající. Kupující tedy původnímu majiteli zaplatil jak kupní cenu nemovitosti, tak i DPH, jejíž odpočet mu následně vracel finanční úřad. Celá transakce byla zdlouhavá a neúměrně zatěžovala výměnu peněz mezi oběma subjekty, jejich cash flow,“ říká Štarmanová. Se začátkem nového rolu se podle ní tedy celý systém zjednoduší a krátí, protože DPH z prodeje nemovitosti bude odvádět kupující, který zároveň uplatní nárok na odpočet daně.

(rbl)

Diskuze