Podnikání

Za švarcsystém jsou popotahováni jen smolaři a oběti udavačů, tvrdí úředníci.

Renata Lichtenegerová

Za švarcsystém jsou popotahováni jen smolaři a oběti udavačů, tvrdí úředníci.

Živnostník, který má jednoho hlavního (nedej bože jediného) odběratele služeb, vždycky riskuje. Jeho živobytí totiž může být označeno za švarcsystém, po čemž následuje až stotisícová pokuta. Do jaké míry úředníci po těchto „hříšnících“ jdou?

Po tenké linii mezi legálním podnikáním a právě švarcsystémem se pohybuje nespočet drobných živnostníků. Mimo jiné těch, kteří neměli na výběr. Bez živnostenského listu by nevydělávali a jen by přiživili fronty na úřadech práce. Podle Jiřího Macíčka, náměstka generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), je sice potírání těchto praktik nutné, nekoná se prý ale žádný hon. „Inspektoři vždy pojímají kontrolu tak, že hledají jakékoliv formy nelegální práce. Informace o tom, že jsme se zaměřili speciálně na švarcsystém, se mezi lidmi sice šíří, jsou ale velmi nepřesné,“ říká Macíček.

Pouze zlomek ze všech potrestaných

Ze všech odhalených případů nelegálně pracujících osob v Česku představovaly případy švarcsystému v loňském roce 5,2 %, předloni 6,2 % a v roce 2012 zhruba 4,3 %. „Je tedy patrné, že se jedná o jev spíše marginální. Statistika letošního roku není uzavřena, neočekáváme však výrazně jiné výsledky než v předchozích letech,“ konstatuje Macíček.

Přesto, že švarcsystém patří mezi méně často trestanou formu nelegální práce, nějaká ta pokuta za něj občas přece jen padne. Loni jich úřad udělil 31, což představovalo celkovou částku 6 845 000 korun. Statistika bohužel neupřesňuje, kolik z toho zaplatily firmy (těm hrozí pokuta až 10 milionů) a kolik právě živnostníci (pokuta až 100 tisíc). Kolik postihů padlo od začátku tohoto roku, musí úředníci teprve sečíst. Aktuálně jsou ale v řízení pokuty ve výši 2,3 milionu. Do této sumy samozřejmě nejsou započítány částky, které hříšníci letos již uhradili.

Smůla, nebo udavač?

Co z toho tedy vyplývá? Má-li vaše živobytí blízko ke švarcsystému, kontrola a postih vám hrozí. Úředníci ale pravděpodobně nepůjdou primárně právě po vás. Na vaši stopu je zavede „zaměstnavatel“. „Výsledkem běžné kontroly samozřejmě může být i zjištění, že u kontrolovaného subjektu dochází k výkonu závislé práce ve fingovaném obchodním vztahu,“ říká Macíček s tím, že pak dojde i na prověřování druhé strany, tedy obvolávání konkrétních lidí, kteří pro danou firmu pracují.

Ještě častěji než úplná náhoda, ale kontrolory přivede udavač. „Mnohdy se jedná o anonymní, pravděpodobně konkurenčním bojem či negativními osobními vztahy motivované podněty,“ dodává Macíček.

To, že úředníci vtrhnou do firmy, se kterou z pozice drobného živnostníka spolupracujete, ale ještě neznamená, že vám prokážou švarcsystém. Existuje pár základních věcí, které pomohou riziko pokuty a popotahování eliminovat.

O tom, které to jsou, co už je a co ještě není švarcsystém, se dočtete v aktuálním čísle Živnostenských listů. Jsou k mání v každé dobré trafice!

Diskuze