Podnikání

Statisíce podnikatelů ve stresu. „Zlepšovák“ z Bruselu jim hází na bedra kontrolu konkurence.

Renata Lichtenegerová

Statisíce podnikatelů ve stresu. „Zlepšovák“ z Bruselu jim hází na bedra kontrolu konkurence.

Evropská komise dokončuje dosud největší reformu v oblasti ochranných známek. Celý systém slibuje zjednodušit. Zatím to ale vypadá na další parádní novelu, která do pořádku vnese zmatek. Úředníkům se sice uleví, zato podnikatelům přibudou starosti.

Reforma z dílny Evropské unie týkající se ochranných známek by měla začít platit už začátkem příštího roku. Jednou ze změn, které přinese, je více administrativní zátěže pro nové přihlašovatele i současné majitele ochranných známek. Tvrdí to Michaela Chytilová, poradkyně z patentové kanceláře Chytilová & spol.

Rešerše na bedrech podnikatelů

„Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který je registrační autoritou pro přihlašování evropských ochranných známek, totiž doposud automaticky prováděl rešerše v jejich databázi. Přihlašovatel se tak mohl dozvědět o možných kolizních ochranných známek a vyvodit z toho praktické závěry,“ říká Chytilová. Zároveň i majitel již existující známky se doposud od úředníků dozvěděl, že se přihlašuje něco, co je potenciálně kolizní s jeho známkou. Pak se mohl rozhodnout, jestli podá námitky či nikoliv. „Z praktického hlediska změna znamená, že provedení průzkumu na kolizní označení bude nově zcela na přihlašovateli a zároveň bude pouze na majiteli ochranné známky, aby si hlídal přihlašovaná označení. Pokud bude chtít být majitel známky v obraze, bude si muset pravidelné rešerše provádět sám nebo investovat do specializovaného,“ pokračuje Chytilová.

Kolize se známkou někoho jiného

Že nejde o nějaký zanedbatelný problém, dokazují statistiky Úřadu průmyslového vlastnictví. Jen v roce 2014 bylo v Česku podáno přes 500 námitek proti zápisu ochranné známky. Při celkovém počtu 7 500 žádostí, které úřad řešil, to znamená, že každá 15. známka, kterou si chtěl někdo zaregistrovat, potenciálně porušovala něčí práva.

Diskuze