Názory

Kdo na koho pracuje a kdo se jenom veze?

Karel Havlíček

Kdo na koho pracuje a kdo se jenom veze?

Zapamatujme si dobře podzim 2015. Naše ekonomika je nejen ve velmi dobré kondici, ale krátce se usadila i v čele evropské ligy. Růst HDP sice není jediný směrodatný faktor, ale investiční a exportní apetit nebo mimořádně nízké úrokové míry ženou naše podnikatele do zatím nejvyšších obrátek od doby světové krize. Na první pohled bychom mohli začít slavit, leč z pohledu nejmenších živnostníků k tomu zatím mnoho důvodů nemáme.

Role osob samostatně výdělečně činných se totiž v uplynulém čtvrtstoletí zásadně změnila. Zatímco v 90. letech plnili živnostníci zejména ekonomickou úlohu, dnes je jejich role hlavně v sociální oblasti. Zatímco dříve byly mikrofirmy zdrojem daňových příjmů, neboť rozložení konkurence a přístup k finančním zdrojům z nich oprávněně dělal ekonomicky prosperující subjekty, dnes OSVČ rozhodně nenesou prapor prosperity českého byznysu. Přesto je role téměř milionu živnostníků pro naší společnost zcela klíčová. Jsou základem infrastruktury regionů a svojí samostatností a připraveností riskovat i za malých výdělků střechu nad hlavou jsou jedním z pilířů nízké míry nezaměstnanosti. Pokud by totiž jen 10 % z nich dnes ukončilo svojí podnikatelskou aktivitu, zvyšujeme tím skoro o čtvrtinu míru nezaměstnanosti. Během chvíle dopočteme, že tyto živnostníky musíme udržet i přes fakt, že se bude snižovat jejich daň z příjmu. A neměli bychom se bát říci, že u těch nejmenších, jejichž obrat nepřesáhne jeden milion korun ročně, by měla být daň z příjmu rovna nule. Státní rozpočet bychom tím sice „ochudili“ o 0,2 %, ale fakt, že nám neporostou fronty na úřadech práce a udržíme tím podnikatelský ruch v malých obcích, nám v čase ušetří desítky procent veřejných financí.

Nulovou daň pro malé živnostníky?

Je nepochybně správné hledat zdroje pro udržení zdravé ekonomiky. Je ale zcela mylné domnívat se, že je najdeme u živnostníků. Bylo-li by tomu tak, nedocházelo by k trvalému snižování počtu OSVČ, kteří mají podnikání jako činnost hlavní. Stejným nesmyslem je žít v dojmu, že chci-li neodvádět daň, pořídím si živnost na paušál. Daleko jednodušší je založit si eseróčko za korunu a daň z příjmu mě nemusí trápit vůbec žádná. To nejhorší, co ale můžeme udělat, je nasadit rétoriku o tom, kdo na koho pracuje a kdo se pouze veze. Vzhledem k tomu, že jsme mistři v provinční závisti a umění nacházet viníka našich neúspěchů u sousedů, to nepochybně přinese mnohým body, ale v důsledku to uškodí všem. Tou nejnaivnější představou je totiž myšlenka, že zvýšení daní skupině jedné, pomůže skupině druhé.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Diskuze