Podnikání

Českých firem v zámoří opět přibylo. Jak se podniká v daňových rájích?

Dagmar Klimovičová

Českých firem v zámoří opět přibylo. Jak se podniká v daňových rájích?

Jakkoliv by se mohlo zdát, že daňové ráje jsou hudbou minulosti, opak je pravdou. Jenom letos přesunulo sídlo svého podnikání do jedné z těchto zemí bezmála dvě stě dalších firem. Největší zájem byl tradičně o Spojené státy americké, Seychely, Kypr a Marshallovy ostrovy.

Aktuálně má sídlo registrované v daňovém ráji 13 421 českých firem, což odpovídá přibližně třem a půl procenta podnikatelů. „Majitele z daňového ráje má aktuálně přes 13 tisíc firem a jejich podíl na celkovém základním kapitálu představuje 15,9 %, tedy 414,9 miliardy korun,“ hodnotí statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová. Zatímco na konci loňského roku zájem o daňovou rezidenturu spíše upadal, letos díky oživení tuzemské ekonomiky, kdy se podnikatelům daří a rozjíždějí nové projekty, zájem opět stoupá.

Nejoblíbenější zemí pro daňové rezidenty je Holandsko, kde sídlí okolo čtyř tisíců českých firem. Následuje Kypr, Spojené státy a Lucembursko. V letošním roce se nejvíce firem registrovalo v USA, na Seychelách a na Kypru. Naopak pokles zájmu zaznamenalo Lucembursko a Monako.

Jak se podniká v ráji?

Daňový rájem bývá označována země, ve které jsou z hlediska daní mimořádně zvýhodněny zahraniční firmy. Zisky zahraničního podniku (tzv. offshore společnosti) jsou daněny pouze zanedbatelně a dividendy vůbec. Kromě daně z příjmu si firmy nemusejí lámat hlavu ani s clem při dovozu hmotného či nehmotného investičního majetku, určeného samozřejmě k podnikání. Na druhou musejí podnikatelé dodržovat podmínky, mezi které patří omezení obchodních aktivit výlučně mimo danou zemi, držiteli kapitálových podílů musejí být cizinci a firma nesmí získávat finance z tuzemských zdrojů.

Země tak sledují jediný cíl a tím je přilákání zahraničního kapitálu a vytvoření významného finančního a hospodářského centra. Nezřídka se stane, že počet založených společností v některých daňových rájích převýší počet obyvatel.

...na jedno kliknutí

Přesunutí podnikání do takové oblasti je záležitost doslova na jedno kliknutí. Nabídka na internetu je větší a otevřenější, než byste možná čekali, včetně podrobné mapy s konkrétními podmínkami v dané zemi.

Kolik peněz se nedostane do našeho státního rozpočtu?

Velmi konzervativní odhad, který vychází z informací firem zprostředkujících založení firmy v daňovém ráji, vychází asi následovně: daňová rezidentura přináší daňové výhody společnostem, které tvoří roční zisk před zdaněním cca deset milionů korun a výše. Firemní daň je v Česku 19 procent. 19 procent z deseti milionů = 1,9 milionu. 13 421 (firem) × 1,9 milionu = 25 450 milionů, tedy 25,45 miliardy korun = odhad, kolik peněz uniká státnímu rozpočtu na firemní dani.

Diskuze