Podnikání

Exekutoři pláčou nad nevymáhatelnými dluhy. Chtějí zavést nový poplatek pro věřitele

Dagmar Klimovičová

Exekutoři pláčou nad nevymáhatelnými dluhy. Chtějí zavést nový poplatek pro věřitele

Exekutorská komora ČR zveřejnila alarmující zprávu o stavu českých dlužníků a jejich exekutorů. Ze zprávy vyplývá, že počet osob, které čelí exekučnímu řízení sice klesl, ale počet samotných exekucí naopak stoupl. Tahle podivná rovnice znamená jediné - zvýšil se počet osob, u kterých se vede více než jedno exekuční řízení. Průměrný český dlužník má souběžně šest exekucí. Řešení vidí komora v tom, že věřitelé si budou svoje exekutory platit.

Podle exekutorů by se věřitelé měli na vymáhacím procesu podílet buď povinným poplatkem za podání exekuce, nebo úhradou nákladů za neúspěšnou exekuci. Povinné zálohy, které se platí nyní v praxi, údajně nefungují. Kromě poplatků by exekutoři chtěli mít možnost exekuci při dlouhodobé nemajetnosti dlužníka zastavit.

Nepříznivá situace spojená s vícečetnými exekucemi komplikuje práci soudním exekutorům a přímo ovlivňuje úspěšnost jejich práce. Nárůst vícečetných exekucí je totiž spolu s rostoucími náklady jednou z hlavních příčin výrazně se horšící ekonomické situace soudních exekutorů, což by mohlo mít za následek pokles vymahatelnosti pohledávek. Když se podíváme na konkrétní čísla, za poslední dva roky se počet exekuovaných osob snížil o 27 % (z jednoho milionu na 731 tisíc osob). Současně u těchto osob stoupl počet exekucí o 29 % (ze 3,3 milionu na 4,3 milionu řízení). To v konečném důsledku znamená, že vymáhání pohledávek se koncentruje na menší část společnosti a je objektivně snížena jeho úspěšnost.

Růst mnohočetných exekucí je celospolečenský problém. Exekutoři nedostávají za svou práci zaplaceno, což může znamenat omezení jejich služeb. Bez adekvátního řešení se tak můžeme vrátit do situace před rokem 2001, kdy se vymahatelnost pohledávek pohybovala kolem 3 %,“ varovala Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a dodala: „Exekutoři aktuálně zpracovávají 4,5 mil. případů a vymáhají jistinu ve výši 302 mld. Kč, což je jedna čtvrtina státního rozpočtu. Pokles vymahatelnosti pohledávek může ohrozit celou ekonomiku.“

Příčina? Soudní vymáhaní je zdarma

Podle Exekutorské komory je hlavní příčina růstu počtu vícečetných exekucí v nadužívání služeb soudních exekutorů, které jsou ze zákona zdarma bez ohledu na výsledek vymáhacího procesu. Soudní exekutor naproti tomu dostává odměnu jen z úspěšně vymožené exekuce. Kromě toho platí, že dluhy se během exekučního řízení nepromlčují, čehož věřitelé využívají, aby o svoje pohledávky nepřišli.

Pozor na úvěrové predátory

Bohužel pro většinu dlužníků neexistuje rozumné východisko a často se stává, že nedosáhnou na institut oddlužení. Jsou tak přímo vháněni do další pasti, která spočívá v otevřené náruči úvěrových predátorů – nebankovních úvěrů. Tyto společnosti půjčují peníze za vysoký úrok, rychle, tak říkajíc na jedno kliknutí. Problém je, že tyto společnosti, nabízející takzvané mikropůjčky, se nemusejí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru, protože půjčují nejčastěji do 5 000 korun. Nemají tak za povinnost prověřovat bonitu svých klientů, tedy jejich schopnost splácet. Mnoho takových poskytovatelů na svých internetových stránkách otevřeně deklaruje, že nevyžadují potvrzení o příjmu a půjčí i nezaměstnaným. Právě u takových klientů lze předpokládat, že se dostanou do prodlení se splácením a požádají minimálně o jedno prodloužení doby splatnosti nebo další úvěr. Společnosti tedy dopředu počítají s tím, že klient bude muset zaplatit i další poplatky a sankce spojené s půjčkou.

Diskuze