Podnikání

Slevové portály škodí tuzemským hotelům. A co na to ostatní?

Renata Lichtenegerová

Slevové portály škodí tuzemským hotelům. A co na to ostatní?

Asociace hotelů a restaurací varuje podnikatele v pohostinství. Využívání slevových portálů se vám může vymstít! Deformuje trh a „vychovává“ stále početnější skupinu lidí ochotných vycestovat jen za dumpingovými cenami.

Slevové portály se za posledních pět let staly novým fenoménem internetu, který nabízí zákazníkům slevy na služby restaurací, hotelů, kulturních akcí a mnoha dalších produktů.

Fungují na principu výrazné slevy na konkrétní službu nebo produkt v daném časovém období a předem stanoveném objemu. Když se firma se slevovým portálem dohodne na nabídce slevy například 50 %, neznamená to, že za tuto službu či zboží dostane polovinu. Slevové weby si účtují provizi 20 % až 40 % z koncové ceny produktu.

Ztráta výdělku má být kompenzována zviditelněním firmy a oslovením nových klientů. V případě ubytovacích zařízení ale může mít spolupráce se slevovými portály pro podnikatele i řadu negativních dopadů. Před těmi se v poslední době snaží varovat Asociace hotelů a restaurací ČR.

Ani korunu navíc

„Masivní využívání slevových portálů může mít pro hoteliéry dramatické následky, které spočívají mimo jiné v poškození reputace služeb, ztrátě stálé bonitní klientely a snižování finančních zdrojů pro investice a další rozvoj služeb,“ konstatuje prezident asociace Václav Stárek. Řada studií podle něho prokázala, že slevové portály nepodporují loajalitu hostů. Generují navíc segment zákazníků, kteří využívají pouze zařízení nabízející slevu s absencí další konzumace nad rámec předem zakoupených, zlevněných služeb. Tím se český internetový trh slev odlišuje například od toho v USA, kde je naopak časté, že klienti, kteří přicházejí se slevovým kupónem, nakonec v daném podniku utratí ještě něco nad rámec poukázky.

Velká sleva a špatná pověst

Ceny, za které lze na slevových portálech zakoupit ubytování v hotelu či penzionu, jsou podle Stárka dumpingové. Klienti si na ně ale velmi rychle zvyknou a přestávají být ochotni platit přiměřené sumy. „Dochází tak k deformaci cen na trhu ubytovacích služeb. Náklady na distribuci, které představuje provize zprostředkovateli, jsou neadekvátní a ještě prohlubují ztrátovost takto vytvořených balíčků. Na základě studií byla navíc prokázána souvislost mezi nabídkou slev na těchto portálech a poklesem hodnocení hotelu v hotelových recenzích,“ dodává Stárek.

Problematice využívání slevových portálů se podrobněji věnujeme v tištěném magazínu Živnostenské listy, který je právě na pultech každé dobré trafiky.

Diskuze