Názory

Tažní ptáci s klíčem od státní kasy

Redakce

Tažní ptáci s klíčem od státní kasy

Stát se ministrem financí pravděpodobně nepatří mezi typické dětské sny. Na tomto poli sehrávají boj o první místo docela jiné profese. Ale občas se prostě stane, že z vysněné práce kosmonauta se vyklube mnohem méně extravagantní profese v mnohem prozaičtější instituci: Ministerstvo financí. Resort, kterým u nás za posledních pětadvacet let proletělo mnoho ekonomů, několik prognostiků, jeden chemik a dokonce jeden zemědělec. Uzobli, co funkce umožnila, nezřídka jim ze zobáčku vypadla pěkná perla, a i když se někteří řítili střemhlav do průšvihu, pokaždé nějak přistáli. Ti dravější i s kořistí. A odletěli, někteří jen o skok dál, jiní do teplých krajin. Připomínají vám někoho? Ale kdeže, podobnost s ptactvem je tady skutečně ryze náhodná...

1. Krkavec velký Václav Klaus (*1989 - +1992)

Je největším pěvcem České republiky. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh. Jeho křídla jsou dlouhá a na konci široká, prstovitě zakončená jako u některých dravců. Let krkavce je klidný s volnými rázy křídel, někdy klouzá zvolna vzduchem. Umí dobře plachtit. Za potravou se ochotně snáší i na zem, ale zůstává ostražitý. Je znám svou opatrností a nedůvěřivostí. Co do potravy není nijak specializovaný, dovede se do značné míry přizpůsobit nabídce okolního prostředí. Hlavním druhem potravy krkavce jako predátora jsou malí hlodavci.

Z původní profese bankovního úředníka to přes prognostika, ministra financí ve vládě Mariána Čalfy (ČSFR), předsedu poslanecké sněmovny dotáhl až na Hrad. V období let 1993-1997 zastával funkci předsedy vlády, která byla ukončená známým „Sarajevským atentátem“. Vlády Václava Klause se do historie zapsaly mimo jiné přijímáním poměrně drastických úsporných opatření ve formě balíčků, známých jako „utahování opasků“, a zavedením DPH v roce 1993. Kromě publikační činnosti a série elegantních kravat zazářil coby autor mnoha výroků. Jeden za všechny: „A vy jste kdo?“

2. Sedmihlásek švitořivý Ivan Kočárník (*1992 - +1997)

Je menší než vrabec, nenápadně zbarvený. Živí se hlavně hmyzem, ale požírá též pavouky, měkkýše a bobule. Zpěv, kterým se ozývá nejčastěji z vrcholů stromů, je rychlý a složený z řady žvatlavých, flétnovitých či chraptivých tónů a imitací jiných ptáků. Potravu sbírá nejčastěji z větví stromů a keřů, na zem slétá jen zřídkakdy.

Český ekonom, který zastával post ministra financí v obou vládách Václava Klause (1992-1997). Jeho jméno je spojováno s kauzou H-Systém, který od Kočárníka dostal licenci k obchodování na pražské burze cenných papírů. Po odchodu z postu ministra financí se stal předsedou představenstva skupiny PPF, která v té době začala ovládat Českou pojišťovnu. V roce 2007 naskočil coby předseda do dozorčí rady ČSA. V červenci 2010 se stal poradcem ministra financí Miroslava Kalouska. Dnes sedí Ivan Kočárník v křesle člena dozorčí rady společnosti Unipetrol.

3. Datel černý Ivan Pilip (*1997 - +1998)

Největší evropský šplhavec, zhruba velikosti vrány, ale štíhlejší. Nezaměnitelný, celý černý. V letu se ozývá zvučným „kri kri kri“, vsedě pronikavým „kliééé“. Jeho bubnování je hlasité, přednášené ve výbušných sériích. Hnízdí jednotlivě, monogamně. Živí se především ve dřevě žijícími brouky a mravenci, méně housenkami motýlů a měkkýši. Potravu dobývá silným zobákem z kmenů nebo kořenových náběhů stromů. K dostání kořisti z těžko dostupných míst mu napomáhá dlouhý lepkavý jazyk se zoubky na konci.

Bývalý ministr školství a krátce také ministr financí ve vládách Václava Klause a Josefa Tošovského. Známý český pučista nebo chcete-li jeden ze strůjců „Sarajavského atentátu“, po kterém padla druhá vláda Václava Klause. V letech 2004 až 2007 viceprezident Evropské Investiční banky a díky krátkému pobytu v kubánském vězení po setkání s tamějšími disidenty známý také jako „Fidelův vězeň“. Aktuálně je Ivan Pilip zadlužený byznysmen, který podniká na svém zámku Trnová. Jeho rekonstrukce nicméně stála Pilipovu rodinu víc, než si spočítala, a proto zvažuje její prodej.

4. Straka obecná Ivo Svoboda (*1998 - +1999)

Má poměrně krátká a široká křídla a její let je ve srovnání s jinými krkavcovitými těžkopádný. Straky staví poměrně bytelné "nepořádné" hnízdo většinou vysoko v korunách stromů i v klidných ulicích měst. Základním materiálem jsou suché větve pokryté hlínou a drnem. Straka vybírá z hnízd vejce a mláďata, což je důvod, proč bývá označována za škodnou. Není oblíbena také pro svou pověst ptáka-zloděje.

První sociálnědemokratický ministr financí ve vládě Miloše Zemana a první ministerská oběť akce „čisté ruce“ stranického kolegy a ministra vnitra Jaroslava Bašty. Kvůli podezření z tunelování společnosti Liberta byl z rezortu vyhozen. Podezření se potvrdilo a v roce 2005 byl spolu s poradkyní Barborou Snopkovou odsouzen k pěti letům odnětí svobody. Během pobytu ve vězení pracoval pro broumovskou Diakonii a v roce 2008 byl podmínečně propuštěn. Akce čisté ruce, namířená proti korupci a praní špinavých peněz, byla posléze vyhodnocena jako neúspěšná.

5. Čáp bílý Pavel Mertlík (*1999 - +2001)

Je druh brodivého ptáka. Velký, s dlouhým krkem a dlouhýma nohama. Typickým zvukovým projevem je klapání zobákem, kterým se ozývá hlavně na hnízdě. Většinu vzdálenosti urazí pomocí plachtění, při kterém využívá stoupavých termálních proudů nad pevninou. Čáp bílý je potravní oportunista. Živí se hlavně drobnými savci, hmyzem, žábami a žížalami, méně požírá také plazy, plže, ryby, ptačí vejce i mláďata a mršiny. Kořist vyhlíží za pomalé rozvážné chůze, na hlodavce někdy nehybně čeká u nor.

Resort financí převzal po zatčeném Ivo Svobodovi ve vládě Miloše Zemana, kde působil současně jako místopředseda vlády. O svém politickém angažmá hovoří jako o dočasné odbočce. Prý měl se Zemanem dohodu, že to bude jen na jedno volební období. A také bylo. Následně působil jako hlavní ekonom v Raiffesenbank a pak tři roky jako rektor Bankovního institutu. Dnes je poradcem premiéra pro oblast průmyslu, financí, dopravy a obchodu a rektorem Škoda Auto Vysoké školy.

6. Strakapoud velký Jiří Rusnok (*1999 - +2002)

Široce rozšířený šplhavec. Je velmi přizpůsobivý a v hojném počtu se proto vyskytuje i v blízkosti lidských sídel. Ozývá se nejčastěji krátkým, ale výrazným kik nebo kix. Jeho čtyři prsty, z nichž dva směřují dopředu a dva dozadu, jsou opatřeny zahnutými drápy, které usnadňují šplhání. Podobně jako ostatní strakapoudi létá ve vlnovkách s krátkými, důraznými údery křídel. Největší hrozbu pro něj v budoucnu představuje zejména ztráta přirozeného biotopu způsobená hromadným odlesňováním.

Třetí ministr financí v Zemanově vládě poté, co jeho předchůdce Mertlík odešlel právě kvůli sporům se Zemanem. Připravoval smírnou dohodu s japonskou Nomurou, která žalovala český stát za poškození své investice v případu IPB. Jeho varianta se nakonec nerealizovala a spor urovnal až Miroslav Kalousek. V červnu 2013 ho Miloš Zeman pověřil sestavením „vlády odborníků“, která už měsíc po složení slibu nezískala důvěru, ale vydržela až do ledna 2014. Dnes je členem bankovní rady ČNB.

7. Krocan domácí Bohuslav Sobotka (*2002 - +2006)

Je nejtěžší hrabavý pták. Má dlouhé drápy a krk. Hlava a krk jsou lysé, při vzrušení laloky zduří. Opeření na zbytku těla je kovově bronzové. Navzdory své velikosti dobře létá. Krocan je všežravý, potravu sbírá na zemi nebo na keřích či nízkých stromech. Po většinu roku žije asi ve dvacetičlenných hejnech, v době hnízdění si samci rozdělí svá individuelní teritoria.

Do úřadu ministra financí nastoupil v necelých 31 letech. Během jeho působení na ministerstvu financí vznikly rozpočtové schodky ve výši 406,6 miliard Kč, což mělo za následek více než zdvojnásobení státního dluhu. Dodnes není jasné, proč některým firmám odpustil daňové nedoplatky, které se v součtu vyšplhaly na 115 milionů korun. Z velkých privatizací jeho éry stojí za zmínku OKD a Unipetrol, kvůli němuž čelil podezření z přijetí úplatku od Andreje Babiše.

8. Vrabec domácí Vlastimil Tlustý (*2006 - +2007)

V dálce se jeví jako poměrně nenápadný zavalitý pták, ale při bližším pohledu jde o poměrně pestře zbarveného ptáka. Skvěle se přizpůsobil životu ve městech. Donedávna šlo o typického obyvatele oblastí obývaných člověkem, který mu poskytoval úkryt a potravu. V poslední době ale na řadě míst z nejasných příčin vymizel. Ozývá se širokou škálou švitořivých zvuků jako „čilp čef čilp“, v období hnízdění se často ozývÁ dlouhým „čurr“.

Ministrem financí byl v Topolánkově vládě jmenován poté, co nezískala důvěru. Postaral se o to, aby jeho krátké angažmá nebylo zapomenuto. Za více než 800 tisíc korun nechal v novinách uveřejnit inzerát, který kritizoval státní rozpočet na rok 2007 připravený ještě Paroubkovou vládou. Nezapomenutelné bylo i jeho odvolání vedoucího dohledu nad loteriemi Pavla Němce, který chtěl zpřísnit podmínky pro provoz tzv. videoterminálů. To se Tlustému, jehož rodina podnikala právě v hazardu, prostě nemohlo líbit.

9. Špaček obecný Miroslav Kalousek (*2007 - +2009 a *2010 - +2013)

Hlučný pták vydávající širokou škálu zvuků. Při vábení se ozývá drsným „šéér“, při vyplašení na hnízdě táhlým „stýh“ a při spatření krahujce ostrým „kjett“. Zpěv je tvořen řadou mlaskavých, skřípavých a hvízdavých tónů a často obsahuje zdařilé imitace hlasů jiných druhů ptáků. Na jaře a na začátku léta je potrava převážně živočišná, po zbytek roku v ní převládá rostlinná složka. V živočišné potravě špačka obecného převládají škodlivé druhy nad užitečnými. Na druhou stranu však může místy působit značné škody poškozováním a požíráním dužnatých plodů užitkových rostlin.

Na ministerstvu financí působil hned dvakrát. V roce 2009 ukončil devítiletý spor s japonskou bankou Nomura, která žalovala ČR o náhradu škody ve výši 120 miliard Kč kvůli zastavení činnosti IPB. 21. září 2011 na Malostranském náměstí v Praze profackoval čtyřmi fackami asi dvacetiletého mladíka poté, co jej dotyčný údajně vulgárně oslovil. 7. června 2012 dostal Kalousek na demonstraci proti vládě ránu do hlavy, lidé na něj plivali a křičeli: "Demisi!" Byl zapleten do kauzy OKD a spolu s dalšími nařčen z přijetí úplatku od Andreje Babiše. Dnes je jeho neúnavným kritikem.

10. Sýček obecný Eduard Janota (*2009 - +2010)

Sýček obecný dorůstá sotva velikosti holuba domácího. Má robustní tělo, širokou a nízkou hlavu. Výrazné jsou i oči a zobák a bílý pruh nad očima, který poskytuje sýčkovi charakteristický vážný výraz v obličeji. Většinu dne tráví jako přikrčený na svých vyvýšených pozorovatelnách a bedlivě sleduje svým káravým pohledem okolí. V minulosti byl na území ČR velice hojnou sovou, v současné době však u nás patří mezi kriticky ohrožené druhy, což je důsledkem ztráty jeho přirozeného biotopu.

Eduard Janota řídil finance v přechodné vládě Jana Fischera. Na ministerstvu pracoval od roku 1999, kdy zastával pozici náměstka ministra financí. V roce 2006 byl odvolán Vlastimilem Tlustým a zpět do funkce ho jmenoval Miroslav Kalousek. Ve funkci ministra sestavil rozpočet se schodkem 166 miliard korun, což byl druhý nejvyšší deficit v dějinách České republiky. Zemřel v květnu 2011 při hře tenisu na zástavu srdce.

11. Skřivan polní Jan Fischer (*2013 - +2014)

O něco větší než vrabec, opeření je u obou pohlaví nenápadné. Létá ploše vlnitě, za zpěvu vystoupá na třepetajících se křídlech, odkud zase pomalu klesá a nakonec padá k zemi s přitaženými křídly. Je částečně tažný. Jeho vábení je rozmanité, nejčastěji „príít“. Potrava je smíšená, hledá ji většinou na zemi, méně i pod jejím povrchem nebo na rostlinách.

Český ekonom a statistik, v letech 2009 – 2010 předseda tzv. úřednické vlády a nestranický neúspěšný kandidát na prezidenta České republiky v první přímé volbě. Ministrem financí se stal v červenci 2013 ve vládě Jiřího Rusnoka a resort vedl sedm měsíců. Ještě předtím ale musel doplatit peníze (přibližně pět milionů korun), které dlužil za prezidentskou kampaň. Tento sled událostí vyvolal řadu spekulací o možných budoucích protislužbách pro své dárce. To však Fischer popřel.

12. Krahujec obecný Andrej Babiš (*2014)

Štíhlý dravec s krátkými širokými křídly, umožňujícími rychlé manévrování v hustém porostu. Nejčastěji lze zaslechnout jeho rychlé štěbetavé nebo chichotavé „kjukjukjukjukju“ nebo „kekekekekeke“. Potravu tvoří z téměř 98 % ptáci, vzácně se v ní objevují také savci, plazi a hmyz. Běžně loví kořist o hmotnosti do 40 g, příležitostně do 120 g. Na kořist číhá skryt ve větvích stromů, méně často se uchyluje také k aktivnějšímu způsobu lovu, kdy prolétává svým revírem bez předem určeného cíle a snaží se zaskočit nic netušící kořist nečekaným vpádem. Zaměřuje se především na nepřehledné a členité úseky.

Údajně druhý nejbohatší občan ČR, slovenský podnikatel s českým občanstvím, majitel holdingu Agrofert, zakladatel a ideový vůdce hnutí ANO, vydavatel celostátních deníků Lidové noviny a Mladá fronta DNES, podle zveřejněných dokumentů také důvěrník slovenské StB a konečně ministr financí. Sám o sobě prohlašuje, že chce stát řídit jako firmu. Věta, která dostala Babišovo ANO do poslanecké sněmovny, mu vynesla ministerský post a současně funkci místopředsedy vlády.

-kot-, -kli-

Diskuze