Zprávy

TTIP. Již brzy ve vaší zemi

Dagmar Klimovičová

TTIP. Již brzy ve vaší zemi

Transatlantické partnerství pro obchod a investice (TTIP) je navrhovaná smlouva o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Dohoda má ambice umožnit vznik největší zóny volného obchodu na světě. Nese s sebou ale i četná úskalí, o nichž se na veřejnosti příliš nehovoří. Ruku na srdce, kdy jste naposledy něco TTIP četli vy? Přitom její přijetí bude mít dopad na životy nás všech.

Společný hrubý domácí produkt ekonomik EU a USA odpovídá 50 % celosvětového HDP a zahrnuje třetinu veškerých obchodních toků. Dohoda má nastolit společný regulatorní rámec pro standardizaci produktů a služeb. Zatímco v USA během klíčových hlasování došlo k určitému názorovému schizmatu u Demokratů a je velmi nepravděpodobné, že vyjednávání o TTIP dokončí ještě Obamova administrativa, v EU probíhá střet mezi Junckerovou komisí a některými výbory a frakcemi Evropského parlamentu.

Vyjednávání o TTIP se odehrává od počátku za zavřenými dveřmi, ačkoliv jde o dohodu s dalekosáhlými následky pro občany EU. Dokonce i složení přípravné vyjednávací skupiny a znění vyjednávacího mandátu jsou drženy v tajnosti. Nějak mi to nejde dohromady s demokratickými standardy. Navzdory pokusu o utajení proniklo na veřejnost několik dokumentů, které se stále oficiálně považují za přísně tajné. Mezi ně patří i předpisy přiznávající soukromým společnostem nová práva.

Vedle práva společností žalovat stát před soukromými arbitrážními tribunály jsou problematické zejména ty části TTIP věnované spolupráci v oblasti regulačních předpisů. Všechny zákony nebo předpisy, které by mohly záporně ovlivnit obchod mezi účastníky dohody, by měly být diskutovány, a to dokonce dříve než v národních parlamentech, s druhou stranou a zúčastněnými aktéry.

K účasti na diskusi tak budou přijati především zástupci velkých korporací. Důsledek? Přijetí přísnějších pravidel v oblasti ochrany spotřebitelů, zaměstnanců nebo životního prostředí bude v budoucnosti mnohem složitější než dnes. V demokracii by ale měly být nové zákony vytvářeny v parlamentu a nikoliv mezi technokraty a lobbisty. Víme, jak takoví lobbisté fungují.

Kromě toho se Evropská komise snaží dosáhnout toho, aby o TTIP nemusely nutně rozhodovat národní parlamenty členských zemí. Proto to může dopadnout tak, že když obejdou nás jako občany, budou nakonec i samotní poslanci odstaveni na druhou kolej. A jako třešnička na dortu bude tato smlouva prakticky nevypověditelná a velice tak omezí volnost ve vyjednávání budoucích vlád a parlamentů. Pěkné, že?

Co je TTIP?

V červnu 2013 americký prezident Obama a prezident Evropské Komise Barroso oficiálně zahájili vyjednávání o Trans-atlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Hlavním cílem TTIP je v maximální možné míře harmonizovat

  • transatlantická pravidla regulace a standardy potravinové a spotřebitelské bezpečnosti
  • ochrany životního prostředí
  • zacházení s biotechnologiemi a jedovatými chemikáliemi
  • fungování finančních a bankovních služeb
  • domácí regulaci služeb
  • patentovou ochranu a podmínky jejího vzniku ve farmaceutickém průmyslu
  • řadu dalších oblastí veřejné politiky

Diskuze