Podnikání

Před finančákem se neschováte ani v hrobě. Daňová povinnost totiž smrtí nekončí!

Dagmar Klimovičová

Před finančákem se neschováte ani v hrobě. Daňová povinnost totiž smrtí nekončí!

Jakkoliv by se mohlo zdát, že smrtí člověka všechno končí, ne tak daňová povinnost. V případě úmrtí podnikatele musí jeho „vyrovnání“ se státem vyřešit pozůstalí. Naplno se tak dostává ke slovu citát Benjamina Franklina, že na světě existují pouze dvě jistoty - daně a smrt. Z tohoto úhlu pohledu daňové právo prodlužuje pozemský život člověka. Nebo jinak, před finančákem se ani v hrobě neschováte.

Smrt člověka je trýznivá sama o sobě, a pokud je dotyčný podnikatel, musejí se pozůstalí zavčas chopit iniciativy, aby si nepřivodili zbytečné problémy navíc. Ke dni úmrtí podnikatele je potřeba podat všechna daňová přiznání, která se zesnulého týkají a o jeho odchodu informovat nejen finanční úřad, ale také správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Daňové přiznání k dani z příjmů je nutné za zesnulého podat do tří měsíců ode dne smrti, a to za období od začátku roku do data předcházejícího dne úmrtí. Tato lhůta se ze zákona neprodlužuje. Pokud plátce zemřel na začátku roku a neměl podané přiznání za předešlé zdaňovací období, musí jeho pozůstalí nebo správce dědictví přiznání podat v řádném termínu. Zatímco tuto lhůtu lze prodloužit o další tři měsíce díky zastoupení daňovým poradcem, uvedenou tříměsíční lhůtu ode dne úmrtí prodloužit nelze.

Myslete na finančák dřív, než začne on myslet na vás

Pokud by se stalo, že osoba pověřená vyřízením pozůstalosti zemřelého zapomene podat daňové přiznání nebo ho podá pozdě, hrozí poplatníkovi (nebožtíkovi) stejná pokuta jako by byl naživu. Ta se pohybuje ve výši 0,05 procenta z vyměřené daně za každý den prodlení. Maximální sazba činí pět procent daně nebo 300 000 korun. Při prodlení zaplacení daně běží úrok ve výši 14,05 procent ročně. Zesnulému hrozí také dvacetiprocentní penále za špatně spočítanou daň. Příjemné je, že od základu daně lze odečíst nezdanitelné části jako jsou dary, hypoteční úroky či penzijní a životní pojištění a také ztrátu. Je možné uplatnit i slevy na dani – na poplatníka, na invaliditu a podobně, i daňové zvýhodnění na děti.

Pokud tedy chcete dotyčnému zajistit důstojný a klidný spánek věčný, myslete na finanční úřad dřív než začne on myslet na vás.

Diskuze