Zprávy

Vše o kontrolním hlášení. Návod, termíny, formuláře, výjimky i pokuty

Dagmar Klimovičová

Vše o kontrolním hlášení. Návod, termíny, formuláře, výjimky i pokuty

Od ledna příštího roku budou muset všichni podnikatelé, kteří jsou v Česku registrování k DPH podávat tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, které má finanční správě pomoci odhalit daňové úniky a podvody. Bude se podávat elektronicky jako příloha přiznaní k DPH.

Formulář k podání bude k dispozici na webu Finanční správy, která v těchto dnech finišuje přípravy k jeho spuštění.

Co všechno bude kontrolní hlášení obsahovat

V kontrolním hlášení se budou povinně uvádět údaje o každém jednotilém zdanitelném plnění. U transakcí do deseti tisíc korun se bude uvádět jen základ daně a DPH. U ostatních operací nad tuto hranici se budou vypisovat podrobnější data: evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat DPH, DIČ dodavatele/odběratele a informaci, jestli pro účely podnikání bylo využito celé plnění nebo jen jeho část. Konkrétní návod jak vyplnit kontrolní hlášení najdete zde.

Kontrolní hlášení se bude podávat za období, kdy pro něj vznikla daňová povinnost. To znamená, že vždy, pokud během zdaňovacícho období dojde k prodeji (nákupu) zboží nebo služeb od plátce DPH a bude se uplatňovat odpočet DPH. Do kontrolního hlášení se zapíší jednotlivě všechny transakce, které jsou uvedeny souhrně v přiznání k DPH. Týkat se bude jen transakcí realizovaných na území ČR. Nákupy a prodeje mimo ČR a osvobozená plnění se uvádět nebudou.

Termíny

Termín pro podání kontrolního hlášení bude pro OSVČ stejný jako pro podání tradičního daňového přiznání K DPH, tedy měsíčně nebo čtvrtletně. Firmy (s.r.o. a a.s.) budou kontrolní hlášení podávat měsíčně bez ohledu na to, zda jsou měsíčními či čtvrtletními plátci DPH.

Elektronické podání

Kontrolní hlášení se bude podávat jen elektronicky, na elektronickou adresu příslušného finančního úřadu. Formulář ke stažení najdete zde.

Výjimky

Kontrolní hlášení se nemusí podávat v případě, že v daném zdaňovacím období nebyla uskutečněna žádná transakce, ze které by vznikl nárok na odpočet DPH nebo pokud byla uskutečněna jen plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH.

Opravné hlášení

Finanční správa naštěstí počítá s tím, že nikdo není neomylný a v záplaně novinek by daňoví poplatníci mohli snadno udělat chybu. Proto bude možné před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení toto nahradit opravným kontrolním hlášením a Finanční správa nebude k předchozímu hlášení přihlížet. Pokud bude chyba zjištěna až po řádném termínu podání, bude platit pětidenní lhůta (5 pracovních dnů) ode dne zjištění k její nápravě.

Stejná lhůta platí i v případě, že má finanční úřad nějaké pochybnosti a vyzve podnikatele k doplnění hlášení. Správce daně bude doručovat výzvy elektronicky, datovou schránkou nebo veřejnou datovou sítí na emailovou adresu.Výzva veřejnou datovou sítí se považuje za doručenou okamžikem odeslání úřadem.

Sankce

V souvislosti s novou povinností stanovila Finanční správa i základní sazebník pokut pro případ neplnění této nové povinnosti. Pokud je kontrolní hlášení podáno dodatečně, po řádném termínu ovšem bez vyzvání finančního úřadu, bude to stát 1 000 korun, po výzvě 10 000 korun a 30 000 korun zaplatí ten, kdo nebude reagovat na výzvu k doplnění údajů. Nejvyšší sance ve výši 50 000 se chystá na ty, kteří po výzvě správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné údaje následným kontrolním hlášením. Stejnou pokutu dostane ten, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením bude ztěžovat nebo mařit správu daní.

Diskuze