Právo a daně

Zaměstnanec v exekuci. Peklo i pro zaměstnavatele

Jiří Vítek

Zaměstnanec v exekuci. Peklo i pro zaměstnavatele

Slovo exekuce straší ze spaní takřka milion obyvatel naší kotliny, ale také mnoho zaměstnavatelů.

Zaměstnavatel se stává poddlužníkem

Exekuce se totiž přímo dotýká i zaměstnavatele, u kterého dlužník pracuje, a plynou mu z ní velmi přísné povinnosti. V případě jejich nedodržení může zaměstnavateli dlužníka hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun nebo dokonce žaloba ze strany věřitele.

Od chvíle doručení exekučního příkazu až do obdržení vyrozumění soudního exekutora o jeho právní moci a o vyznačení doložky provedení exekuce v rejstříku zahájených exekucí je zaměstnavatel povinen provedené srážky u sebe deponovat. Pokud by zaměstnavatel srážky neprováděl nebo neodvedl a dále vyplácel dlužníkovi mzdu, vystavuje se riziku, že ho věřitel bude žalovat jako poddlužníka na zaplacení neodvedených srážek, uvedl pro server probyznys.info Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, která provozuje bezplatnou právní pomoc pro věřitele i dlužníky.

Do problémů může firmu dostat i to, když žadatel o práci tuto skutečnost neoznámí, tedy zapře. Zaměstnavatelé se přitom mohou preventivně chránit, když do pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu vnesou formulku, kterak uchazeč prohlašuje, že nemá žádné závazky plynoucí z dluhu vůči druhé osobě nebo subjektům a není proti němu veden žádný exekuční příkaz. Úředně potvrzená platnost podpisu zaměstnance například na checkointu České pošty není určitě na škodu, může ušetřit spoustu nervů a předejde lžím o nepravosti podpisu.

Nahlásit veškerou změnu prohlášení svým zaměstnavatelům je přitom povinností každého zaměstnance. Zaměstnavatel je naproti tomu povinen na výzvu exekutora nebo soudu sdělit výši příjmu dlužníka, ale také adresu jeho trvalého pobytu.

Jen vloni bylo v Česku dle informací Exekutorské komory ČR uvaleno 878 609 exekucí, což bylo o více než 102 tisíc exekucí více než v roce 2013.


Diskuze