Rozhovory

Celoživotní úspory ze dne na den v rukou podvodníka. I k takovým případům dochází na českém realitním trhu. Kvůli nepoctivým makléřům se zpřísní legislativa.

Renata Lichtenegerová

Celoživotní úspory ze dne na den v rukou podvodníka. I k takovým případům dochází na českém realitním trhu. Kvůli nepoctivým makléřům se zpřísní legislativa.

Jste svéprávný jedinec, který už oslavil osmnácté narozeniny? Pak vám nic nebrání otevřít si vlastní realitní kancelář. Zatím. V současnosti totiž k vykonávání této profese stačí pouze živnostenský list, jehož držitelé nemusí splňovat žádné specifické podmínky. Nyní se ale chystá změna. Bude to změna k lepšímu, nebo jen další překážka pro tuzemské podnikatele?

Nový zákon z dílny ministerstva pro místní rozvoj má začít platit od roku 2017. Přinést by měl například povinnost zavedení speciálních účtů mimo hospodaření realitních kanceláří, aby peníze klientů za prodej nešlo zpronevěřit. Dále je v plánu povinné profesní pojištění odpovědnosti makléřů i realitek. Představitelé realitní branže se snaží prosadit také povinné zkoušky či licence. V neposlední řadě by uvítali zřízení transparentního rejstříku podnikatelů v realitách. Proč tuzemský realitní trh potřebuje přísnější pravidla, jsme se zeptali JANA BORŮVKY, generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky.

Vy osobně voláte po regulaci tuzemských realitních kanceláří mnoho let. Co vás k tomu vede?

Realitní zprostředkovatel zachází mnohdy s celoživotními úsporami svých klientů. Je nepochopitelné, že tato profese u nás doposud není upravena tak, aby měl spotřebitel alespoň nějaké záruky kvalifikační a kompetenční úrovně zprostředkovatele. Ostatně většina nešvarů, se kterými se setkáváme, souvisí právě s tím, že se díky současné více než benevolentní zákonné úpravě zabývá realitním zprostředkováním prakticky kdokoli. Mou motivací je tedy zájem, aby profese realitní kanceláře byla vnímána s plnou vážností. A to všemi stranami, odbornou i laickou veřejností.

Nyní tedy mají tuzemské realitní kanceláře špatnou pověst?

Kdyby se všechny realitní kanceláře na trhu chovaly slušně a profesionálně, nebylo by potřebné prosazovat nějaké změny. Část zprostředkovatelů ale poskytuje nekompetentní služby, čímž poškozuje klienty a zároveň vrhá špatné světlo na realitní kanceláře obecně. Takže vlastně přesto, že většina se chová slušně, kvůli menšině hledáme pomoc v přísnější legislativě.

V jaké fázi je v tuto chvíli příprava zákona o realitním zprostředkování, který chystá ministerstvo pro místní rozvoj?

Pokud by vše šlo takříkajíc po drátkách a bylo řešeno a schváleno ve stanovených lhůtách, tak by mohl začít platit v roce 2017, jak ministerstvo plánuje.

To zní, jako byste tomu příliš nevěřil.

On je to velmi složitý proces. Pro představu jen odborné a meziresortní diskuse nad věcným záměrem trvaly v podstatě dva roky. Následně ministerstvo s tímto návrhem oslovilo 60 připomínkových míst, která mu ukládá zákon, a k tomu 8 nepovinných připomínkových míst. Ministerstvo musí dál spolupracovat se zpravodajem odboru vládní legislativy na textu stanoviska pro Legislativní radu vlády, aby proces přípravy zákona pokračoval dál bez zbytečných zdržení. Zkrátka na tom bude ještě hodně práce.

Vaše asociace se na tomto procesu podílela. Byly vaše připomínky a návrhy vzaty v potaz?

Jsme členy pracovní skupiny, kterou ministerstvo pro místní rozvoj za účelem přípravy zákona sestavilo. Sám již několik let stojím v čele realitních asociací evropské unie CEPI-CEI se sídlem v Bruselu a odtud jsem se vždy snažil přinést co nejvíce informací, které by pro naši práci měly smysl. Ve věcném návrhu jich bylo ve velké míře využito.

Budou tedy nová pravidla dostatečná? Nechybí v návrhu zákona něco, co by tam podle vás mělo být?

Zcela upřímně, pokud by zákon měl obsahovat vše, co by se líbilo například mně, pak by se nepodařilo změnit asi vůbec nic. Současný návrh je řekněme soustavou kompromisů, aby se alespoň něco podařilo a mohla být prosazena nějaká úprava. Ono totiž neudělat v této oblasti nic, je nejjednodušší a mnohým to po řadu let také vyhovovalo. Proto také více jak 20 let vycházely snahy naší asociace o zpřísnění zákona naprázdno. S většinou navržených změn souhlasíme. Všechny navrhované úpravy, ať už se jedná o povinné pojištění odpovědnosti, prokázání kvalifikačních předpokladů i ty další, již nyní členové naší asociace splňují. Musí je dodržovat v rámci povinností členů.

Jsou podle vás oprávněné obavy některých malých realitek, že chystaná regulace by mohla mít negativní dopady právě na ty nejmenší firmy a naopak „hrát do karet“ velkým společnostem?

V žádném případě se nejedná o úpravy, které by měly kohokoli zvýhodňovat. Naopak. Zákon by měl měřit všem naprosto stejně. Prosadit se musí hlavně kvalita. Spotřebitel často upřednostňuje nízkou cenu, rozsah a kvalita poskytovaných služeb jej primárně nezajímá. Vítězí potom nejrůznější nabídky typu služeb zdarma. To je však nesmysl. Žádná kvalitní služba není a nemůže být zdarma. Nová právní úprava nijak neovlivní konkurenceschopnost poctivých realitních kanceláří, jakkoliv velikých.

Diskuze