Rozhovory

Firmu založila na pomoci. Ušlechtilou myšlenku ale zabíjí provozní náklady. Jak řeší neustálý boj s penězi?

Renata Lichtenegerová

Firmu založila na pomoci. Ušlechtilou myšlenku ale zabíjí provozní náklady. Jak řeší neustálý boj s penězi?

V lednu 2014 otevřela v Dobřichovicích u Prahy denní klub pro seniory Barevný strom, se kterým se následně dostala do finále soutěže Makro Dobrý podnikatel.  Ještě téhož roku, ale musela koncept svého podnikání překopat, aby vůbec mohla pokračovat. HANA HABARTOVÁ hovoří o tom, že stárnoucí česká populace potřebuje stále více kvalitních služeb, které je ale velmi obtížné poskytovat bez grantů a dotací.

Co dnes váš Barevný strom klientům nabízí?

Po roce a půl fungování jsou to zejména kurzy trénování paměti a mozkového joggingu nejen pro seniory, ale i pro rodiče, kteří se chystají zpět do práce po rodičovské dovolené, či pro studenty. Protože pro náš mozek je důležité nejen trénování v intelektuální rovině, ale také jeho okysličování, zařadili jsme do nabídky pro seniory i provázené procházky po okolí. Jakožto trenérka paměti pak individuálně pracuji s klienty, kterým byla například diagnostikována Alzheimerova nemoc, nebo z jiných zdravotních důvodů potřebují podpořit svou paměť. S Diakonií Českobratrské církve evangelické navíc spolupracujeme na projektu Pečuj doma, v jehož rámci nabízíme pečujícím rodinám podporu na seminářích a chceme vytvořit také podpůrnou skupinu, kde si budou moci vyměňovat zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Původně jste ale otevírala celodenní klub pro seniory. Jakou jste měla představu?

Barevný strom jsem založila s myšlenkou nabídnout rodinám, které pečují doma o své seniory, možnost mít čas pro sebe. A zároveň ale vědět, že je to čas, který senior prožije smysluplně. Cílem nebylo jen vyplnit den a dělat aktivity proto, aby se klient nenudil, ale naopak nabídnout takové činnosti, které rozvíjejí, inspirují a opravdu baví. Najít prostory, které by vyhovovaly nejen praktickým požadavkům na bezbariérovost, dobrou polohu v obci a zahradu, ale i mému přání, aby se tam klienti cítili dobře a jako doma, není na malém městě zrovna jednoduché. Shodou náhod se to však podařilo.

Co tedy naopak nevyšlo?

Myslím, že žádné začátky nejsou snadné. A pokud se rozhodnete nabídnout službu, která v okolí zatím neexistuje, nějakou dobu trvá, než k ní zákazníci najdou cestu a získají důvěru. A někdy už není ve vašich silách či možnostech čekat, až se to stane. Takový okamžik nastal i v našem případě, zájem byl jednoduše menší, než aby bylo možné pokračovat dál bez nějaké dotační podpory. Proto jsem se rozhodla denní klub na podzim 2014 zavřít a začít nabízet služby založené na stejné myšlence, ale jinou formou.

Vaši činnost je možné zařadit do oblasti sociálních služeb. Stále se vám nepodařilo získat pro ni podporu z veřejného sektoru?

Barevný strom funguje jako klasický podnikatelský subjekt, ale obec v rámci grantového programu podporuje některé naše konkrétní aktivity. Vloni to bylo promítání filmu Šmejdi s diskusí s jednou z autorek a beseda s doktorem Radkinem Honzákem. Letos obec podpořila právě semináře pro pečující rodiny, aby mohly být pro každého pečujícího zdarma.

Jak jste se vlastně dostala k práci se seniory?

Tak trochu mě k ní přivedl můj starší syn v kombinaci s mými babičkami. Díky synovi jsem se totiž podílela na založení Rodinného centra Fabiánek a moje babičky navštěvovaly počítačový kurz, který ne zcela vyhovoval naší představě. A tak jsem se pod hlavičkou rodinného centra rozhodla nabídnout vlastní počítačový kurz pro seniory. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad, klienti byli spokojení a já zjistila, že mě to moc baví. Následovaly další kurzy a byla jsem lapena. Pak jsem se sama začala v dané oblasti vzdělávat a dnes jsem certifikovanou trenérkou paměti. Původní profesí jsem ale odpadový hospodář a specializovala jsem se na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Je podle vás obecně nabídka služeb pro staré lidi v Česku dostatečná?

Během pěti let, kdy se seniory pracuji, se nabídka služeb výrazně rozšířila. Přibývají volnočasové aktivity i domovy pro seniory či domy s pečovatelskou službou a seniorské byty. Myslím, že je to dobře a těší mě, že se pohled na staré lidi mění. Už nejsou v očích veřejnosti jen těmi, kdo krmí v parku holuby nebo tvoří fronty v supermarketech. Většina z nás totiž má, nebo alespoň zná, babičku či dědečka, kteří si rozumí s počítačem, studují univerzitu třetího věku nebo se třeba učí cizí jazyky. Někdy mám ale pocit, že se senioři stali jen líbivým tématem a prostředkem, jak se dostat k dotacím. Podobně, jako v době baby boomu děti.

Co znamená Barevný strom pro vás osobně? Do jaké míry je to živobytí a do jaké poslání?

Řekla bych, že rovnocennou kombinací obojího. Je pro mě velmi důležité, že moje práce dává smysl, je užitečná pro ostatní a mohu ji skloubit s péčí o rodinu. Trénování paměti mě naprosto nadchlo a je to prostor, kde mám stále co objevovat, čemu se učit a předávat to dál. A je to také cesta, která, jak věřím, může lidem umožnit prožít jejich stáří v pohodě. Nadšením se ale nenajíme a mým dvěma synkům kroužky nezaplatí, takže jsem se rozhodla, že z něj udělám svou práci. Zatím bych to živobytím nenazvala, ale věřím, že se do tohoto bodu brzy dostaneme.

Diskuze