Revue

Stačí maličkost, díky které na vás budou vaši zaměstnanci pyšní!

Renata Lichtenegerová

Stačí maličkost, díky které na vás budou vaši zaměstnanci pyšní!

Stále více malých firem v Česku se pouští do různých charitativních projektů. Při dodržení několika jednoduchých pravidel může být filantropie cestou, jak nejen pomáhat druhým, ale i motivovat vlastní zaměstnance.

Tři pražské kavárny Dobrá trafika, Vypálené koťátko a Kavárna Kabát mají společného mnohem více než pouze adresu v metropoli. Všechny tři se zapojily do projektu neziskové organizace Green Doors a poskytují zaměstnání lidem, kteří onemocněli schizofrenií a nyní se snaží vrátit do běžného života. Jedná se tedy o malé firmy s několika málo zaměstnanci, kteří se všichni podílejí na dobré věci. A právě takový model je podle odborníků cestou, jak se může i ta nejmenší společnost postavit ke společenské odpovědnosti a vedle konání dobra posílit také loajalitu svých lidí.

Nestavte zaměstnance před hotovou věc

Podle aktuálního průzkumu společnosti Advantage Consulting cítí celých 85 procent Čechů hrdost, pokud jejich zaměstnavatel pomáhá ostatním. „Společenská odpovědnost firem je velmi aktuálním trendem. Stále více zaměstnanců chce pracovat ve společnosti, která myslí i na ostatní a nějakým způsobem pomáhá druhým nebo svému okolí,“ říká majitelka a výkonná ředitelka Advantage Consulting Olga Hyklová.

Aby měl filantropický program kladný účinek také směrem k zaměstnancům konkrétní firmy, musí být ale správně nastaven. Při snaze o dobrou věc totiž může zaměstnavatel snadno narazit naopak na nezájem svých lidí. „Typickým příkladem může být třeba rozhodnutí majitele firmy, že přispěje na výstavbu škol v Africe. Ve chvíli, kdy se nezeptá svých zaměstnanců, nastávají v 90 procentech případů problémy, protože ti by raději uvítali třeba pomoc dětem v Česku. Pokud se svými zaměstnanci o volbě prospěšné činnosti nijak nemluvíte, neztotožní se s ní a vám to nijak nepomůže zvýšit jejich hrdost a loajalitu,“ upozorňuje Hyklová.

Konkrétní pomoc konkrétním lidem

Jako ideální recept naopak vnímá zapojení zaměstnanců do volby oboru, kde by měla firma pomáhat. Úplně nejefektivnější je pak zapojení zaměstnanců prostřednictvím dobrovolnictví tak, aby se sami osobně účastnili, mohli na sebe být hrdí a vzít věc takzvaně za svou.

Zatímco velké korporace mají zpravidla rozsáhlé a dlouhodobé charitativní projekty, malé tuzemské firmy jdou podle Hyklové nejčastěji právě cestou dobrovolnictví v projektech menších. Například se osazenstvo dané firmy domluví a vyrazí vymalovat dětské hřiště, pomáhat do domova seniorů či do psího útulku. Oblíbené jsou prý také účasti v různých dobročinných bězích či klasické finanční sbírky pro konkrétního nemocného či hendikepovaného člověka. A stále více českých firmiček se zapojuje do sbírek víček od PET láhví, u kterých si zaměstnanci opět mohou zvolit, kam přesně jejich podpora půjde. „Všechny tyto projekty, jsou-li s nimi zaměstnanci ztotožnění, pomáhají posilovat nejen loajalitu k zaměstnavateli, ale i vztahy mezi jednotlivými pracovníky a celkově podporují firemní kulturu. Nezaleží přitom na tom, zda se jedná o společnost s 500 nebo 5 zaměstnanci,“ dodává Hyklová.

Diskuze