Podnikání

Krize je za námi, tvrdí analytici. Pocítili to ale i drobní podnikatelé?

Renata Lichtenegerová

Krize je za námi, tvrdí analytici. Pocítili to ale i drobní podnikatelé?

Z bahna ekonomické recese se zvolna zvedají největší hráči na tuzemském trhu. Řada malých firem ale stále bojuje o přežití.

Na tuzemském trhu se obecně zlepšila platební morálka. Z hospodářských výsledků firem v posledních letech vyplývá, že firmy zvýšily své tržby, snížily dluhy a závazky platí dříve. Dá se tedy říci, že krize je za námi. Tvrdí to alespoň Jan Cikler, projektový manažer analytické společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Situace ale zdaleka není tak růžová pro všechny. „Podíváme-li se na období mezi lety 2011 a 2013 a předběžné výsledky za rok loňský, tak tržby rostly především velkým firmám s ročním obratem nad 300 milionů korun, a to přibližně o 7 procent. Naopak u menších firem došlo v tomto časovém úseku k poklesu celkového objemu tržeb, u těch s ročním obratem mezi 30 a 300 miliony korun o 9 procent a u těch s ještě nižším obratem dokonce o 21 procent,“ přibližuje Cikler.

Bankrotů živnostníků přibylo

Opustíme-li dlouhodobou analýzu a podíváme se aktuální dění, zjistíme, že přibylo krachů drobných firmiček. „V červenci letošního roku bylo sice vyhlášeno méně bankrotů obchodních společností, počet bankrotů fyzických osob podnikatelů ale naopak vzrostl. V případě obchodních společností jsme registrovali 64 bankrotů, což je o 22 méně než v červnu. K poklesu dochází již třetí měsíc po sobě a jedná se také o nejnižší počet za jeden měsíc od listopadu 2014,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. V případě menších podnikatelských subjektů je ale trend opačný. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v červenci vyhlášeno 748, což je o 109 více než v červnu.

Jeden vlastník - kratší životnost firmy

Kameníčková se pro Živnostenské listy zabývala také otázkou stáří firem na tuzemském trhu. „Nejkratší dobu působí na trhu společnosti s jedním vlastníkem a nejdéle naopak společnosti s více jak dvěma vlastníky. Konkrétně déle než deset let fungují na trhu necelé dvě třetiny obchodních společností s více jak dvěma vlastníky. U společností se dvěma vlastníky funguje více než deset let polovina firem, u společností s jedním vlastníkem pak pouze dvě pětiny,“ říká analytička. Společnosti s jedním vlastníkem jsou tedy podle ní mnohdy mladší a zároveň vykazují i největší obměnu. V roce 2014 připadlo na jednu zaniklou společnost s jedním vlastníkem 6,2 nově založených společností s jedním majitelem. U společností se dvěma vlastníky to bylo 4,3 a u těch s větším počtem vlastníků pouze 2,1 nově založených společností.

Diskuze