Zprávy

Snižte zdanění práce a my zapomeneme na švarcák, vzkazují zaměstnavatelé

Dagmar Klimovičová

Snižte zdanění práce a my zapomeneme na švarcák, vzkazují zaměstnavatelé

Počet živnostníků se po letech stagnace začíná navyšovat. Jak uvádí agentura Bisnode, v prvním pololetí letošního roku bylo registrováno přes 35 000 osob, což představuje nárůst o 4,8 procenta oproti srovnatelnému období loňského roku. Podle odhadů až třetina pracuje podle švarcsystému.

Z letošních nových registrací je 57 procent mužů a 38 procent žen. Celkově počet podnikatelů – živnostníků dlouhodobě stagnuje a osciluje okolo dvou milionů podnikajících osob. "Současný stav se živnostenskými listy lze označit za stabilní, neboť většina lidí, kteří o ŽL uvažovali, si jej pořídila v předchozím období ať už pro účely podnikání či pro často využívaný švarcsystém. Stabilitě systému navíc přispívá fakt, že Češi podnikají raději prostřednictvím společností s ručením omezeným, k jejímuž založení potřebují jen minimální základní kapitál,“ říká analytik Bisnode Michal Řičař.

Nejvíce nových živnostníků bylo zaregistrováno v Praze (16,8 %), následuje Středočeský (11,8 %) a Jihomoravský kraj (10,4 %). Naopak nejméně v nových registrací je na Karlovarsku (2,3 %) a Liberecku (4,0 %) kraji.

Švarcák, nebo pracák?

Živnostenský list k práci na zmíněný švarcsystém využívá přibližně třetina osob. Toto číslo je ale potřeba brát s velkou rezervou, je nepravděpodobné, že by se k tomu někdo dobrovolně přiznal. Ministerstvo práce a sociálních věcí, resp. jeho podřízený orgán Inspektorát práce sice hovoří o tom, že proti tomuto systému práce bojují, ale konkrétní kroky kromě kontrol a sankcí nebyly zaznamenány. Více světla do této problematiky nepřinesl ani nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost v lednu 2014. Podle zaměstnavatelů za situaci může především vágní legislativa a vysoké zdanění práce zaměstnanců. Shodují se v tom, že švarcystém zvyšuje zaměstnanost, jelikož díky němu mohou pracovat i lidé, kteří by jinak skončili na úřadu práce.

Diskuze