Zprávy

Celní správa se chystá zjednodušit celní řízení a zrušit některé poplatky

Dagmar Klimovičová

Celní správa se chystá zjednodušit celní řízení a zrušit některé poplatky

Ná základě nových pokynů Evropské komise se Celní správy všech členských států EU chystají na přijetí jednoduššího a modernějšího celního systému EU. Cílem nových opatření je podpora přeshraničního obchodu a zjednodušení obchodních podmínek. Zástupci české Celní správy v těchto dnech jednají na Ministerstvu financí o konkrétních podmínkách, které by měly být schváleny s účinností od května 2016.

Zjednodušení se bude týkat celních procedur při odbavení zboží pocházejícího mimo prostor EU, bez platby cla a dalších poplatků.

Jednou z klíčových změn bude také pravidlo, které říká, že celní rozhodnutí a autorizace budou platit v rámci celé EU. Celní správa rovněž vytvoří nový informační systém, který usnadní a urychlí administrativu napříč státy EU a umožní efektivní sdílení dat.

Nově bude zavedena úhrada zajištění celního dluhu při dopravě zboží po železnici, která byla dosud od této povinnosti osvobozena ze zákona. Toto osvobození zůstane jen pro leteckou a námořní dopravu.

Samostatnou kapitolou jsou opatření, která mají sloužit v boji proti obchodu s nelegálním zbožím a s daňovými úniky. Nová pravidla stojí na unijní celní úpravě z října 2013, která vymezuje detailní pravidla pro celní procesy 21. století.

Diskuze