Podnikání

Plátci DPH budou mít život zas o trochu těžší. Jak se poprat s kontrolním hlášením a nepřijít na buben?

-rah-

Plátci DPH budou mít život zas o trochu těžší. Jak se poprat s kontrolním hlášením a nepřijít na buben?

Finanční správa zveřejnila požadavky na kontrolní hlášení k DPH. To budou muset od příštího roku podávat všichni plátci DPH. Cílem je zabránit daňovým únikům. Práci však opatření přidělá i poctivým plátcům. My se vám ji pokusíme usnadnit základním přehledem o tom, co a kdy je třeba udělat.

Kdo kontrolní hlášení podává?

Kontrolní hlášení musejí od roku 2016 podávat osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně. Neplátců DPH a takzvaných identifikovaných osob se tato povinnost netýká.

Co je jeho obsahem?

Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely DPH, kterou jsou její plátci již v současnosti povinni vést. „Hlásit“ tedy bude třeba údaje z vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně těch zjednodušených) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Vzorový formulář a nápovědu k jeho vyplnění naleznete zde.

Kdy a jak často jej podávat?

Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně). Je třeba jej odevzdat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH. Právnické osoby podávají hlášení za každý kalendářní měsíc bez ohledu na délku svého zdaňovacího období.

Kontrolní hlášení podávat nemusíte, pokud jste za dané období neuskutečnili ani nepřijali žádné plnění nebo pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Jak jej podat?

Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Lze tak učinit pomocí formuláře, který můžete odevzdat přímo v aplikaci Daňového portálu nebo skrze svou datovou schránku. Firmy, které chtějí využít vlastní aplikaci, naleznou informace o potřebné struktuře zde.

Pokuty až půl milionu!

Pokud včas nesplníte požadavky finanční správy, hrozí vám pokuty ve výši od 1000 do 50 000 Kč (konkrétní částky za konkrétní prohřešky najdete zde). Rozhodně též není doporučeníhodné „závažně ztěžovat nebo mařit správu daní nepodáním kontrolního hlášení“. To totiž může být „odměněno“ až půlmilionovou pokutou.

Diskuze