Zprávy

Krachujících živnostníků přibývá. V loni podalo návrh na bankrot téměř 11 tisíc z nás!

-rah-

Krachujících živnostníků přibývá. V loni podalo návrh na bankrot téměř 11 tisíc z nás!

Přestože ekonomická krize odeznívá, krachujících živnostníků přibývá. V loňském roce jich podalo návrh na bankrot téměř 11 tisíc, a to je o neuvěřitelnou polovinu více než v předešlém roce! Klesá také počet nových OSVČ. Proč se malým podnikům nedaří?

Od roku 2011 se počet OSVČ snížil o více než 37 tisíc. Kromě bankrotů za to může snižující se množství nových OSVČ, především těch hlavních. Důvodů pro tento pokles je několik.

Zabíjí nás velké ryby!

Živnostníci a další OSVČ jsou z trhu vytlačováni řetězci a jinými většími firmami. To pravděpodobně souvisí se vzrůstajícím významem náročných technologií, které si mohou dovolit jen velcí hráči.

Podmínky horší než v Tádžikistánu!

Narůstající byrokracie a časté změny právních norem znesnadňují podnikatelům orientaci v systému a berou jim čas na vlastní práci. Tento jev nejvíce postihuje drobné podnikatele, kteří si často nemohou dovolit služby specialistů jako například účetních či právníků. Zatímco rostoucí byrokracie se zdá být celoevropským fenoménem, v nepředvídatelných a častých změnách legislativy patří Česko mezi přeborníky.

V indexu Doing Business, který hodnotí podmínky pro podnikání, zaujímá tuzemsko 44. příčku. To nevypadá zle vzhledem k tomu, že žebříček zahrnuje 185 států. Ale faktem je, že většina ostatních vyspělých zemí je před námi. Navíc v kolonce podmínek pro úspěšný rozjezd podnikání se nacházíme na 110. místě, tedy mimo jiné i za Tádžikistánem. Jednou z přížin je nepochybně složitá a neustále se měnící legislativa.

Klacky od občanského zákoníku?

Na pokles OSVČ může mít vliv i nový občanský zákoník, který z určité perspektivy nabízí lepší platformu pro podnikání než OSVČ, a to i pro drobné podnikatele.

Co vede živnostníky k přechodu na »eseróčka«? Čtěte nás i zítra!

Diskuze