Názory

Návod na likvidaci živnostníků a malých a středních podnikatelů

Petr Daněk

Návod na likvidaci živnostníků a malých a středních podnikatelů

Nová a novější nařízení a regulace, která padají na bedra živnostníkova, zatíží i kontrolory, nemysleme si. Aby se v nich totiž čert vyznal. Živnostníka Petra Daňka se pánů úředníků zželelo, a tak jim přichystal devatero rad, jak co nejefektivněji protivníka samostatně výdělečně činného sprovodit z podnikatelského světa.

Vážení finanční úředníci, správci daní,

zde je jednoduchý návod na likvidaci živnostníků a soukromých podnikatelů, což je plně v souladu vlády a jejího skutečného vůdce. Bylo stanoveno, že soukromníků je moc a je potřeba dovybrat daň za uplynulá období jakýmkoliv způsobem. Přestože jste školeni ve svých luxusních školicích střediscích proti svým třídním nepřátelům, poskytuji Vám tento jednoduchý manuál pro inspiraci.

1) Vyberte si oběť

Nejlépe takovou, která po státu nic nechce, řádně odvádí daně, vytváří hodnoty a zaměstnává lidi. Už tím je krajně podezřelá a nebezpečná. Je to subjekt, který samostatně přemýšlí, jedná a je schopna něco vytvořit. Jestliže je navíc Vaše oběť společensky nebo politicky činná a není to v souladu s idejemi vůdce, je to Váš člověk!

2) Zahajte daňovou kontrolu

Nejlépe v zúženém rozsahu, pod nějakou záminkou, třeba že dala sponzorský dar do školy nebo na BabyBox, to je přece divné!! Tím také nebude Váš záměr tak zřejmý.

3) Rozšiřte kontrolu na celé zdaňovací období

4) Nekonejte

Nejlépe 2 -3 měsíce mezi jednotlivými šetřeními a výzvami k předložení důkazních prostředků.

5) Důkazní prostředky zásadně ignorujte

Pokud to nelze, vymyslete si další zatěžující pitomost pro daňový subjekt.

6) Zahajte zároveň správní řízení na vedení účetnictví

Označte jej za nevěrohodné. Stále ignorujte důkazní prostředky, nebo si vymyslete jiné s tím, že je daňový subjekt nedoložil.

7) Udělte v tomto správním řízení o vedení účetnictví pokutu

V maximální možné výši! Ať daňový subjekt začne pociťovat Vaši moc. Nebojte se, odvolací orgán rozhodne rychle a vždy Vás podrží. Jinak si ponese následky!

8) Domluvte se s kolegy a nedovolte, aby subjekt pokutu zaplatil ve splátkách.

Je to přece třídní nepřítel!!

9) Na základě Vámi zpochybněného vedení účetnictví daňovým subjektem stanovte daň

Pochopitelně podle pomůcek. Jak a v jaké výši, to je opět na Vaší libovůli. Nejlépe však z celkového obratu daňového subjektu – bez uznání nákladů - ty jste přece zpochybnili! (obrat 5 mil – daňová povinnost 1 mil). Prostě tak, aby to bylo likvidační a pro výstrahu všem ostatním, o které se stejně brzy postaráte. Pokud máte jiné postupy, směle je použijte! Finanční zákony, daňový a kontrolní řád i sám vůdce stojí za Vámi. Navíc jste prakticky ve svém jednání nepostižitelní a to vám dává neomezenou moc inkvizičního úředníka!

Jestli si myslíte, že je to nemorální, protizákonné a není v souladu s Vaší etikou, rozumím tomu. Ale nepohoršujte se nad tímto textem, je z praxe. Věřím, že takových návodů a praxí nebude mnoho.

Věřím také, že se tato země vypořádá se svým současným zřízením. Já však, po 25 letech podnikání v mých rodných Čechách odcházím do exilu – do staré dobré Anglie. Toto radím i všem ostatním.

Diskuze