Podnikání

Co se stane, když vás srazí auto v polopřevodu? Záleží, jak moc fajn má pojišťovnu...

ČTK

Co se stane, když vás srazí auto v polopřevodu? Záleží, jak moc fajn má pojišťovnu...

Velké pojišťovny budou vyplácet škody bez jakékoliv sankce z povinného ručení po 30. červnu i těm motoristům, jejichž vozidlo zůstalo v takzvaném polopřevodu a ze zákona jim tak povinné ručení zanikne.

Vyplývá to z ankety mezi největšími pojišťovnami. Ministerstvo dopravy eviduje zhruba 700 000 vozidel, které původní majitel odhlásil a nový dosud nepřihlásil. Na 100 000 z nich mělo ještě v dubnu technickou kontrolu a bylo tak zřejmě v provozu.

Allianz pojišťovna zaplatí škodu z povinného ručení i po 30. červnu za motoristy, kteří se ocitli v takzvaném polopřevodu. "Jestliže stále platí povinné ručení a se svým vozidlem i nadále jezdí, mohou s ním logicky způsobit škodu. Ochranný štít povinného ručení se jim proto Allianz rozhodla zachovat i nadále, aniž by je jakkoliv sankcionovala," uvedl ředitel likvidace Allianz Tomáš Klofát.

"Je zavádějící uvádět, že řádně neregistrovaná vozidla od července prostě nebudou. Vozidlo přestane existovat jen administrativně. Pokud však existuje fakticky, dříve uzavřená smlouva povinného ručení není ukončena," upozornila mluvčí UNIQA Eva Svobodová. Hradí-li tedy podle ní motorista i s takto úředně závadným vozidlem pojistné na povinné ručení, je pro případ neúmyslně zaviněné újmy pojištěn.

Podobně se vyjádřily i další pojišťovny. "Pokud jsou řádně plněny smluvní povinnosti včetně platby pojistného, postavíme se za naše klienty a škody z povinného ručení způsobené jejich vozidly v polopřevodu budeme hradit i po 30. červnu. Nezbytná je přitom technická způsobilost vozidla k provozu a informace o dalším postupu klienta, zda vozidlo přihlásí, či přestane provozovat úplně," řekl mluvčí pojišťovny Jiří Cívka. "Faktem zůstává, že vozidlo bez registrace do silničního provozu nepatří. Na řidiče bychom tedy chtěli apelovat, aby si záležitosti týkající se registrace jejich vozidel dali včas do pořádku," dodala mluvčí ČP Ivana Buriánková.

Na to upozornila i Kooperativa. "Pro poškozeného se v takovém případě nic nezmění. To znamená, že pokud mu škodu způsobí viník, jehož vozidlo v polopřevodu bylo na konci června vyřazeno z evidence, vyplatíme mu plné pojistné plnění, které mu náleží. Nicméně provozovatel vozidla, které nemá na silnici co dělat, se v případě způsobené škody vystavuje možným sankcím ze strany pojišťovny," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Od července už nepřihlášené auto přihlásit nepůjde, vozidlo tak ztratí technickou způsobilost. Zákon ani vyhlášky s opravným prostředkem po tomto datu nepočítají. Už současný stav, kdy nový majitel vozidlo nepřihlásí, platný zákon obchází.

Po vymazání z registru vozidel již nebude možné těmito vozy jezdit na českých silnicích - i přes to, že desítky tisíc z nich zřejmě bude mít stále platnou technickou kontrolu. Vozy musí majitelé odstavit mimo veřejné komunikace nebo odvézt k ekologické likvidaci na vrakoviště. Počet aut v polopřevodu klesl po osvětě ministerstva od dubna o zhruba 60 000.

Diskuze