Zprávy

Většina Čechů je proti přijetí eura

Tisková zpráva

Většina Čechů je proti přijetí eura

Více než 70 % domácností by dnes hlasovalo v případném všelidovém referendu proti vstupu ČR do eurozóny a přijetí společné evropské měny euro. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP.

Nadpoloviční většina domácí populace (54,4%) by pak aktuálně hlasovala v případném referendu proti vstupu ČR do EU.

V porovnání s výsledky průzkumu společnosti SANEP provedeném v říjnu 2011 se ukazuje mírně sílící negativní postoj domácí veřejnosti vůči euru i EU. Lze tak říci, že v souvislosti s děním v Řecku, zvažovanými kvóty pro přijetí uprchlíků, ale i řadou evropských nařízení ve vztahu k českým potravinám apod., v české společnosti převládá většinový euroskepticismus. Dnes by se proti euru postavilo 72,6 % českých domácností.

Z téhož průzkumu dále vyplývá, že 27,1% respondentů se v souvislosti s přijetím eura ztotožňuje s názorem premiéra Bohuslava Sobotky, který zastává názor, že by nynější vláda neměla o termínu přijetí společné evropské měny rozhodovat. S názorem ministra financí Andreje Babiše, který je pro vyhlášení nezávazného všelidového referenda o přijetí eura společně se sněmovními volbami v roce 2017, se ztotožňuje 23,1% dotázaných a s názorem prezidenta Miloše Zemana, který preferuje vypsáním závazného referenda, které by však mělo rozhodnout pouze o datu přijetí společné evropské měny, se ztotožňuje již jen 12,2% dotázaných.

V otázce vstupu ČR do eurozóny a přijetí společné evropské měny 21,5% respondentů souhlasí s názorem, že by ČR nikdy neměla přijmout euro. S názorem, že by ČR měla počkat na další vývoj v EU a problémových zemích jako např. v Řecku, vyjádřilo souhlas 18,4% dotázaných, a názor, že by ČR měla vystoupit z EU, sdílí 15,7% dotázaných. I v této otázce tak jednoznačně převládá volba euroskeptických názorů.

Zajímavým zjištěním je, že v souhrnu 43,6% dotázaných změnilo za dobu členství České republiky v EU svůj názor na toto evropské společenství.

Že se jedná o spíše negativní názory, dokládá zjištění, že v souhrnu 51,5% respondentů nesdílí názor, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku přínosem.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 5. – 9. června 2015 na vybrané skupině 3.954 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 16.071 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Zdroj: SANEP

Diskuze