Zprávy

Kapitáne, kam s tou lodí? Začal platit absurdní zákaz nočního kotvení

Redakce

Kapitáne, kam s tou lodí? Začal platit absurdní zákaz nočního kotvení

Představte si na chvíli, že byste svá auta směli ve městě zaparkovat pouze přes den. Na noc byste je museli odklízet na vyhrazené parkoviště bůhvíkam. Nereálné? Pro auta možná ano, pro lodě je to nově denní chleba. Lodím na Vltavě to ukládá prazvláštní povinnost z nové vyhlášky.

Zákaz volného kotvení lodí v noci a vyšší rychlost - dvě novinky, které nově platí na části Vltavy a jejích přehradách. Za noční kotvení mimo vyhrazená místa přitom posádce lodi hrozí až 200tisícová pokuta.

Vyhláška 46/2015 Sb., zakázala volné kotvení a nutí rekreační plavidla, aby na noc odplouvala do vyhrazených míst. Tento zákaz platí pro všechna plavidla podléhající evidenci, a s výjimkou vodních cest, dopravně významných pro neomezenou nákladní plavbu, platí na všech povrchových vodách v České republice, kde jsou vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel. Kromě jiného zákaz postihuje také vltavskou kaskádu od Lipna až po Slapy, do jejíhož splavnění pro turistickou plavbu stát investoval stovky milionu z evropských dotací.

Když odhlédneme od toho, že majitelé lodí jsou obvykle příčetní a nechtějí své lodě nechat zničit, když přehlédneme absurdní předpoklad MZe, že na vymezených a vyznačených místech voda nezamrzá a nepluje po ní led, uvidíme i tak zcela zřetelně, že pro stání plavidel na vodní ploše jsou nastavena pravidla více než dostatečná a loď se může v ohrožení ocitnout jedině vinou nedbalosti svého vůdce, majitele nebo provozovatele.

Proč to všechno? Spekulovat lze o otázce "qui bono." Na zákazu nočního stání vydělají osoby, které na Vltavě a dalších vodních plochách postižených zákazem pronajímají nebo budou pronajímat místa proplouvajícím rekreačním plavidlům.

V ČR je cca 15 000 evidovaných malých plavidel. Zákaz nočního kotvení vzbudil velmi silný nesouhlas a za dva měsíce účinnosti vyhlášky se shromáždilo více než 4 000 podpisů pod protestní peticí. Jedním z důsledků odporu proti zákazu je také spojení největších organizací sportovní a rekreační plavby ke společnému postupu v legislativních jednáních. Ministr dopravy byl v parlamentu opakovaně interpelován s požadavkem na vysvětlení anebo zrušení zákazu volného kotvení, a přislíbil o této věci jednat.

Diskuze