Zprávy

Dnes jen den daňové svobody

Eva Klementová

Dnes jen den daňové svobody

Od dnešního dne do konce roku konečně pracujeme do svých kapes. Ale moc se neradujme, zatím jsme zaplatili daně jen za to, že peníze vyděláváme. Ještě budeme platit daň za to, že je utrácíme...

Ano, až do dnešního dne jsme pracovali pouze pro stát. Pouze pro stát? Buďme upřímní, svým způsobem pracujeme i trochu pro sebe, alespoň ve službách, které využíváme. Ale které to jsou? Například...

  • Věda: 1 000 korun z našich daní jde totiž na vědu. Ano, to by se možná i dalo akceptovat.
  • Doprava: Zde již vydá každý z nás mnohem více, řádově tisíce. Při pohledu na naše cesty ovšem nevidím jakýkoliv pozitivní trend.
  • Důchody: To je sice pěkné, že jsou zase vyšší, problém je v tom, že pro nás pracující nejsou, jsou pro stávající důchodce, pro nás se budou pohybovat ve zcela jiných částkách.

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do dvou období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení.

V roce 1929, byl den daňové svobody 19.února

Před necelým staletí připadl Den daňové svobody už na 19. únor. Tehdy tedy živnostníci vydělávali na sebe o celou třetinu roku dříve než dnes.

A to mluvíme o roce, kdy byli lidé mnohem chudší než dnes (zhruba 4,5krát — Maddison GDP per capita), logikou levicových etatistů tedy potřebovali, aby jim mnohem více statků zajišťoval stát, avšak ten nepřerozděloval ani třetinu toho, co přerozděluje dnes.

Výpočet Dne Daňové svobody:

Výdaje státního rozpočtu (1929): 9,9 mld. Kčs
HDP (1929): 74 mld. Kčs

výdaje/HDP = 13,38 %
13,38 % z 365 dní = 48,8 dní, zaoukrouhlíme nahoru na 49 dní
49 dní tedy museli za první republiky pracovat na stát, tzn. od 1. ledna do 18. února

Diskuze