Podnikání

EET schválena aneb Vlk se stejně nenažere, jen koza bude roztrhaná

Rudolf Klement

EET schválena aneb Vlk se stejně nenažere, jen koza bude roztrhaná

Vláda schválila elektronickou evidenci tržeb. V první etapě by měla být evidence závazná pro 60 tisíc restaurací, hotelů a stravovacích služeb. Ve druhé etapě, od druhého čtvrtletí 2016 se má týkat dvou set padesáti tisíc podnikatelů ve velkoobchodu a maloobchodu.

Elektronická evidence tržeb bude zaváděna postupně od prvního čtvrtletí roku 2016, a to nejdříve v sektoru stravovacích a ubytovacích služeb, v následujícím kvartálu v sektoru maloobchod a velkoobchod. Na další činnosti bude rozšířena postupně, a to na základě nařízení vlády v návaznosti na výsledky rizikové analýzy Finanční správy ČR. Přesné datum spuštění 1. fáze se bude odvíjet od dalšího vývoje legislativního procesu.

Doprovodný zákon zároveň předpokládá snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů. „Snížením DPH ve stravování chceme narovnat nesystémový stav, kdy podnikatelé v pohostinství nakupují potraviny se sníženou sazbou, ale prodávají s jedenadvacetiprocentní,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. „Stejně jako evidence tržeb, i toto doprovodné opatření směřuje především k narovnání podmínek pro podnikání,“ dodal.

Vláda zároveň souhlasila s navrženou jednorázovou slevou na dani pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5 000,- Kč, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona.

Roční únik na DPH je cca 100 mld. korun, z toho jen 7 % tvoří úniky od drobných živnostníků, kterých se EET týká, tj. 7 miliiard korun. Při úspěšném 50% výběru to je příjem do rozpočtu cca 3 - 4 miliard korun, a o tom to je... :-)

Diskuze