Zprávy

Socialisté chtějí vrátit "oslovskou daň". Nemáš děti? Plať jak mourovatej!

Jiří Vítek

Socialisté chtějí vrátit "oslovskou daň". Nemáš děti? Plať jak mourovatej!

Čím více dětí budete mít, tím méně budete odvádět na důchod. To navrhuje důchodová komise vedená sociálním demokratem Potůčkem.

Podle propočtů, které vycházejí z mediánu příjmu, by tak bezdětní zaplatili do systému každý za svůj život proti dnešku o 216 547 korun více. Rodiče dvou dětí, kteři by je živili do jejich 19 let věku, by na tom "vydělali" 20 301 korun. Kdyby dva potomci vystudovali vysokou, pro domácnost by to znamenalo 101 506 korun. U tří dětí s vysokoškolským vzděláním by to pak bylo 366 777 korun.

Tak nám nějaký sociální demokrat objevil Ameriku, resp. se vrátil do socialismu a pomalu kopíruje Husákovu "oslovskou daň".

Oslovská daň za socialismu

Tento termín dnešní generaci už nic neříká, lidově se tak nazývalo zdanění osob starších 25 let, které neměly děti. Konkrétně bylo stanoveno, že všichni, kteří vydělávali více než 560 korun měsíčně, byli povinni platit zvýšenou daň v této míře:

  1. Pokud vyživovali nejvýše jednu osobu, pak se jim daň zvýšila o 60 %, a to ve věku mezi 25 a 50 lety (u žen ve věku mezi 25 a 45 lety)
  2. Manželkám a družkám, které žily s manželem (druhem) ve společné domácnosti, se daň do 25 let věku a od 45 let věku zvyšovala o 35 %, mezi těmito lety pak dokonce o 50 %

Naopak v případě, že poplatník vyživoval 3 osoby, snižovala se mu daň o 30 %, v případě 4 vyživovaných osob platil pouze polovinu vypočtené daně, a v případě 5 a více vyživovaných osob byla sleva na dani dokonce 70 %.

Zákon pamatoval i na rozvedené, vdovy a vdovce či svobodné matky. Pokud tyto osoby vyživovaly alespoň jedno dítě, pro účely stanovení daně se jim počítala jedna osoba navíc.V případě manželů, kteří vychovávali děti, zákon automaticky předpokládal, že slevu na dani čerpá otec, a matce v těchto případech dával paušálně jednu vyživovanou osobu. Byla však dána možnost požádat okresní finanční správu, aby se pro účely zdanění přihlíželo k počtu vyživovaných osob (dětí) u manželky, a ne u manžela. 

Na rozdíl od dnešního právního stavu se za socialismu na našem území zdaňovalo měsíčně, a to dle následující tabulky, která platila pro poplatníky vyživující 2 osoby:

Ze základu přes Kčsaž včetně do Kčsčiní daňZe základu přesahujícího Kčs
0 300 5%  
300 400 8%  
400 600 32 Kčs a 10% 400 Kčs
600 800 52 Kčs a 11% 600 Kčs
800 1000 74 Kčs a 12% 800 Kčs
1000 1200 98 Kčs a 13% 1000 Kčs
1200 1400 124 Kčs a 14% 1200 Kčs
1400 1600 152 Kčs a 15% 1400 Kčs
1600 1800 182 Kčs a 16% 1600 Kčs
1800 2000 214 Kčs a 17% 1800 Kčs
2000 2400 248 Kčs a 18% 2000 Kčs
2400 a výše 320 Kčs a 20% 2400 Kčs

Dnes nám navrhují ohraničenou úlevu, kterou nám hned vezmou na DPH

Je tedy jasné, že sníženou sazbu bude mít ten, kdo má děti. Jakmile jeho děti dostudují nebo dosáhnou věku 19 resp. 26 let - pak už platí plnou zvýšenou platbu. Takže zde jde čistě o plošné zvýšení všem, jen s ohraničenou úlevou pro rodiče. A ušetřené procento nebo dvě, vám stát vezme na DPH z dětských plen.

Diskuze