Názory

Víno v sudu jako střelný prach, prodejci vín jsou na odstřel. Komu tím, Mariane, prospěješ?!

Jiří Vítek

Víno v sudu jako střelný prach, prodejci vín jsou na odstřel. Komu tím, Mariane, prospěješ?!

Stát je pouze servisní organizací vlivových a nátlakových skupin, namísto aby zajišťoval ochranu teritoria, bezpečnost a vymahatelnost práva, což se mu mimochodem daří ze všeho nejméně, Takhle mluví vinaři, kterým se podařilo získat více než 100 000 podpisů proti černobílému tažení za likvidaci prodejců vín.

Jestli něco v poslední době budí zájem médií, tak je to rozhodně chystaný zákon Ministerstva zemědělství. To totiž pohrozilo zákazem prodeje sudového vína. Všichni malí prodejci jsou podle tohoto návrhu zloději, a tak je jistě potřeba šmahem je zaříznout. Kontrola nekontrola. Podle ministerstava jsou zřejmě poctiví jen ti velcí.

Připomeňme si problémy některých velkých vinařů

Templářské sklepy Čejkovice dostaly pokutu za nevedení řádné evidence, nepředložení evidenčních knih nebo porušení povinnosti "oznamovat úplné a pravdivé údaje" Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. Podle mluvčího SZPI Michala Spáčila bylo dalším pochybením firmy uvádění produktů neznámého původu do oběhu, uvádění spotřebitele v omyl pokud jde o původ produktů a opakované nesplnění uložených opatření. 

Podle předchozích vyjádření inspekce vyrobily Templářské sklepy Čejkovice přes milion litrů vína ročníku 2009 neznámého původu. Vína pak firma na trh uváděla jako jakostní odrůdová nebo odrůdová vína tuzemské provenience. Firma opakovaně uvedla, že se závěry inspekce nesouhlasí. Argumentovala tím, že u veškerých vykupovaných hroznů byly všechny původní doklady stvrzující nákup hroznů v souladu s právními předpisy. Později soud vydal odkladný účinek pokuty, protože se původ hroznů prostě nepodařilo prokázat. Následně došlo k odvolání Templářských sklepů, které skončilo u nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost vinařského družstva proti rozsudku krajského soudu z března 2013.
Také u Vinia a majetkově spřízněných Českých vinařských závodů našli v minulých letech inspektoři SZPI přes milion kilogramů hroznů neznámého původu. Firmy musely stáhnout z oběhu vína, která z těchto hroznů vyrobily. Vinium část vín zlikvidovalo. (zdroj: novinky.cz)

Bude nám stát diktovat, co nám nesmí chutnat?

Důvodem zákazu prodeje sudového vína má sice být tzv. pančování, jenže sudové víno má jednu základní obranu: každý může ihned ochutnat, co si kupuje. Nemusí otevírat lahev a pak ji vylévat zklamaně do kanálu. Řeči o pančování a daňových únicích jsou jenom zástěrkou a záminkou k likvidaci malých podniků. Vláda prostě pod tlakem velkých skupin pokračuje ve svém tažení proti drobnému a střednímu podnikání. Co přežilo Kalouska, to dorazí Babiš.

Kdy nás dají do ZOO a začnou krmit tím, co uznají za vhodné?

Neustále nové směrnice, výkazy, hlášení, přiznání, neustále se měnící termíny a rostoucí buzerace malých živností ze strany státních orgánů dělají z rodinných firem poměrně tvrdý boj o přežití. Naši sociální inženýři chtějí všechno řešit za lidi. Za chvíli tady budeme jak v klecích v ZOO, chovatelé budou vědět, co je pro nás dobré, a my budeme držet hubu a krok.

Pokud negativní kampaň rychle neskončí a pokud nedojde k nějakému posunu v kontrolách a postizích směrem k podvodným subjektům, tuzemské víno na celé situaci rozhodně nevydělá a o práci přijde až 30 000 lidí. Komu tím tedy prospějete, pane ministře?

Více o petici a názorech na zákaz prodeje sudového vína najdete na stránkách Sdružení obchodníků s vínem a vinoték.

Diskuze