Podnikání

Kdy začnou OSA, Intergram a OAZA vybírat poplatek ze vzduchu?

Eva Klementová

Kdy začnou OSA, Intergram a OAZA vybírat poplatek ze vzduchu?

Kdybych si pouštěla v kadeřnictví vítr, ptačí štěbetání, zpěv velryb, zvuk motorů tanků, nebo praskání stromů, kdo by pak dostal můj poplatek? Jak by ho OSA nebo Integram doručil ptákům, stromům?

Každému podnikateli je jasné, že OSA se snaží získat poplatky prakticky z čehokoli, co se dá a kdybyste si náhodou v provozovně zpívali vlastní písničku, buďte si jistí, že OSA za vámi přijde. Pak tu máme Intergram, který zastupuje výrobce nosičů, tedy jestli pouštíte z CD, tak už sajou a sajou, ale to není v našem Kocourkově vše, máme tu již několik let unikátní organizaci s celkem romantickým názvem, ale...

Další "malá" tasemnička s názvem OAZA

Další z autorských svazů spěchá s nastavenou dlaní vybírat poplatky za provozování televizí, rádií a přehrávačů v hospodách, restauracích a dalších veřejných prostorech.

Autorská ochrana mistrů zvukařů není nikde v Evropě!

Po poplatcích pro autory, interprety a výrobce hudebních děl si musí hospodští, kadeřnice nebo maséři připravit další peníze pro zvukaře. Ochranná asociace zvukařů - autorů (OAZA)  tvrdí, že i zvukař je autorem a náleží mu tedy odměna za veřejné provozování hudebních a filmových děl (zdroj: ihned.cz)

Sazebník OAZA měsíčně požaduje například 42 korun bez DPH za každou televizi, 26 korun bez DPH za každé rádio a za každý třetí a další reproduktor.

Proč to vlastně původně celé vzniklo

Původně byla autorská práva pro hudební díla na mezinárodní úrovni stanovena Pařížskou úmluvou jako koncept pro materiální zajištění důstojného dožití již nemohoucích umělců/autorů, jejichž díla jsou nicméně statky trvalé hodnoty. Společnost tak dala najevo, že tyto hodnoty cení vysoko a hodlá podporovat obdobně i další, kteří tyto hodnoty budou tvořit v budoucnu.

Diskuze