Podnikání

Hanák ze Svazu průmyslu a dopravy o EET: Čím více lidí to postihne, tím líp!

Rudolf Klement

Hanák ze Svazu průmyslu a dopravy o EET: Čím více lidí to postihne, tím líp!

Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka se už strany vládní koalice na podpoře elektronické evidence tržeb definitivně dohodly. Podívejte se, kdo z toho má největší radost.

Aby bylo jasno: daně se platit mají, samozřejmě. Podle zprávy NKÚ, vlastního orgánu státu, ale od skupiny, do níž se zavádí EET, pochází pouhých 7 %, slovy sedm procent, daňových úniků. Takže zdroj 93% daňových úniků nechá stát spát, a zaměří se na to, aby malí živnostníci své pokusy o uživení se bez sociálních dávek státu zabalili a nepřekáželi na trhu velkým. A komu zavedení EET dělá největší radost?

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy

"Čím více se to zavede a čím více lidí to postihne, tím lepší. Už je čas, aby všichni platili daně a poctivě podnikali."

Josef Středula, předseda Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS)

"Chceme, aby byla evidence zavedena od ledna 2016. Už jen legislativní cesta trvá 11 měsíců. Společně se to ale dá uskutečnit."

Marts Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu

„Vítáme aktivitu Ministerstva financí, protože jde o průlomový přístup při návrhu zákona – diskutujeme od začátku o tom, jaké bude mít připravovaný zákon dopady pro podnikání v našem obchodu.“

Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

„Podporujeme přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb, protože sami členové Asociace podnikají v souladu se zákony této země. Chceme podnikat v prostředí rovných příležitostí, kde žádné skupině podnikatelů není tolerováno obcházení zákona a vyhýbání se placení daní a ostatních odvodů do státních a sociálních rozpočtů."

Diskuze