Zprávy

Bábek píše Babišovi: Zavedením EET jdete proti malým živnostníkům!

Tisková zpráva

Bábek píše Babišovi: Zavedením EET jdete proti malým živnostníkům!

Předložili jsme řadu argumentů, kterými jsme prokázali, že EET je nepotřebná, že bude výrazným korupčním rizikem, že malí podnikatelé a živnostníci nejsou tou „černou dírou na peníze“, že EET nepřinese navýšení výběru daní ani narovnání podnikatelského prostředí. Naopak, Andrej Babiš stále ve svých veřejných vystoupeních používá vymyšlené údaje, překrucuje situaci v Chorvatsku, opět a stále zobecňuje a paušalizuje v negativních vyjádřeních o podnikatelích.

Vážení členové vlády,

ministr financí oznámil záměr předložit vládě návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Budete rozhodovat o důležitém zákonu, který by měl zasáhnout podstatnou část občanů, proto Vám chceme touto cestou poskytnout informace, které Ministerstvo financí, jako předkladatel ignoruje či bagatelizuje. Dochází tak k nevyváženému a jednostrannému informování o elektronické evidenci tržeb, její potřebnosti i dopadech.

Dovolte, abychom Vás seznámili s důvody, proč nemá být elektronická evidence tržeb zavedena, i s důvody, proč má být zavedena.

Šest důvodů proti zavedení EET:

  • EET je zbytečná. Finanční správa má všechny informace potřebné k tomu, aby identifikovala ty, kdo případně krátí daně nebo neplatí DPH. Úředníci místních pracovišť finančních úřadů nežijí ve vzduchoprázdnu a dobře znají poplatníky ve svém okolí.
  • Protože je EET nepotřebná, byly by veřejné prostředky za ni vydány zbytečně, a tedy nehospodárně.
  • EET má vysoký korupční potenciál. Nemalým nebezpečím jsou korupční rizika, spojená jak se zaváděním, tak i provozem systému.
  • EET je robustní a drahý nástroj, zacílený na nepatrnou část daňových úniků. Podle zprávy NKÚ je pouze 7 % výpadku DPH zaviněno malými podnikateli a živnostníky. Přesto Ministerstvo financí na ně zaměřuje svoje hlavní úsilí.
  • Zavedení EET je typickou plošnou restrikcí. To porušuje principy subsidiarity a proporcionality. Laicky řečeno, stát má stíhat nepoctivé, aniž by tím obtěžoval poctivé a stát má vždy přijmout nejmírnější nástroj restrikce z těch, které jsou k dispozici. Oba tyto principy by byly zavedením EET zjevně porušeny.
  • EET nepřinese zvýšení výběru daní, ale pravděpodobně zaviní ukončení podnikání velkého počtu malých podnikatelů a živnostníků. Protože se MFČR rádo zaštiťuje příkladem Chorvatska, pak nemůže popřít, že podle údajů Eurostatu nedošlo v Chorvatsku po zavedení EET k navýšení výběru daní, zvýšil se však rozpočtový deficit a zaniklo asi 5600 maloobchodních firem.

Tři důvody pro zavedení EET:

EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy. Můžeme jen spekulovat, zda ty obrovské prostředky už nemají předem určené příjemce.

EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků. Tady je příklad Chorvatska na místě, protože přesně to se tam děje.

EET dále zvýší tlak na malé podnikatele a živnostníky. Zatímco dosud jsou celkem svobodnou a svébytnou částí společnosti, pomocí EET se dostanou zcela pod kontrolu státu a velkých korporací.

Vážený pane premiére, místopředsedové vlády a ministři, jistě cítíte velkou odpovědnost za řízení země. Proto, prosím, uvažte, že EET je ku prospěchu jen úzké skupině lidí a firem, a naopak: EET má být zavedena v neprospěch a proti malým podnikatelům a živnostníkům. Doufáme, že to nepřipustíte.

Žádáme Vás, abyste zamítli návrh zákona o elektronické evidenci tržeb.

Děkujeme.

Za Asociaci podnikatelů a manažerů, z.s.

Radomil Bábek, předseda asociace

Diskuze