Zprávy

Otevřený dopis vládě kvůli záruční a rozvojové bance

Rudolf Baránek

Otevřený dopis vládě kvůli záruční a rozvojové bance

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. mění ředitele. Současný "generál" Macka odchází do důchodu a na vládě je, aby zvolila novou hlavu banky. Její osud leží na srdci předsedovi Sdružení československých podnikatelů Rudolfovi Baránkovi. Proto vládě adresoval otevřený dopis, v němž ji vyzývá k rozumnému kroku při výběru Mackova následníka.

Vážení členové vlády České republiky,

k formě otevřeného dopisu jsem se rozhodl proto, že se blíží termín odchodu do důchodu současného předsedy představenstva a generálního ředitele ČMZRB pana Ing. Ladislava Macky, který banku vede od jejího založení dne 1.2. 1992.

Vámi řízená ministerstva jsou akcionáři této, dnes již ze 100 % státní banky, a proto je logické, že z dohody Vás tří vzejde nový předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB. Vzhledem k tomu, že tato banka za dobu své činnosti vždy sehrávala velmi důležitou až zásadní roli pro malé a střední soukromníky,  a také proto, že mnou vedené Sdružení československých podnikatelů svým tehdejším vlivem prosadilo ve vládě Petra Pitharta její vznik, proto jsem si dovolil osvojit si právo Vás na důležitost Vašeho rozhodnutí upozornit, aniž bych zpochybňoval Vaše pravomoci vycházející z vládních funkcí. Ve svých úřadech jste ale poměrně krátkou dobu, a proto dovolte něco z polistopadového pravěku, ke kterému patří i vznik Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Sdružení československých podnikatelů od momentu svého založení (16.12. 1989 v Praze na Žofíně), hledalo usilovně cesty, jak pomoci nově vznikajícímu soukromému stavu, který byl 41 letou vládou komunistů cíleně likvidován jako nepřátelská třída. Jedním z mnoha zásadních problémů, které rodící se soukromníci měli, byl nejen nedostatek finančních prostředků pro začátek podnikání, ale neměli ani majetek pro záruky na úvěry. Z úst raně polistopadových politiků se neustále neslo to, jak je soukromnický stav důležitý, ale stejně jako dnes skutek utek.

Sdružení československých podnikatelů, které již v roce 1991 mělo cca 200 000 členů (172 000 v ČR a 28 000 v SR) a jeho součástí bylo i 171 cechů a společenstev, silným tlakem ovlivnilo zásadní procesy jako široké restituce až po 25. únor 1948, odložení zahájení kupónové privatizace, zrychlení malé privatizace, "protlačení" Zákona o půdě 3T, vznik Hospodářské a Agrární komory, vznik Rady hospodářské a sociální dohody ČSFR, ČR a SR  (Tripartity) a přes veškerý odpor tehdejšího federálního ministra financí Klause i vznik Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Ke cti tehdejší vlády České republiky vedené Petrem Pithartem a za výrazné podpory ministrů Jana Stráského, Tomáše Ježka a Karla Dyby se banku na území České republiky podařilo založit mj. i proto, že Klaus z důvodů federálních kompetencí neměl pravomoci dle něho "nesystémovému" kroku zabránit.

Slovenská vláda měla z Klause větší respekt a Záručná banka na Slovensku vznikla až po rozpadu federace. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) od 1.1. 1992 do dnešních dnů obsloužila 48 000 soukromníků a malých a středních firem hlavně v oblasti státní podpory v podobě záruk za úvěry, výhodných úvěrů, délky splácení úvěrů včetně příspěvků na úroky. ČMZRB má dnes pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. ČMZRB má stabilizovaný tým zaměstnanců na všech úrovních, odborně připravených i na další rozvoj banky.

Díky dohodě Strany soukromníků České republiky s předsedou tehdejší vlády Petrem Nečasem a jeho pochopení, byla banka "zestátněna" v roce 2012, byly připraveny rozvojové plány pro další rozšíření její působnosti, které dnes čekají na schválení vládou, které jste členy. Zde bych poprosil o zrychlení této záležitosti a tím znovuotevření možnosti mj. poskytovat přijatelné úvěry a záruky hlavně živnostníkům a malým firmám. ČMZRB má tak nakročeno k tomu, aby se stala významnou, republice i soukromníkům prospěšnou Národní rozvojovou bankou České republiky.

Vážení členové vlády České republiky, za povšimnutí stojí také to, že od 1.2.1992 Českomoravská záruční a rozvojová banka funguje bez jediného skandálu. Na závěr vás proto žádám, rozhodněte o dalším fungování ČMZRB s velkou rozvahou tak, aby vaším následovníkům za dalších 23 let mohl někdo napsat, že tato státní, tedy česká banka je prospěšná tak, jako to bylo prvních 23 let jejího života.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. (Pozn. redakce)

Diskuze