Zprávy

Novela TZ: Do vězení za daňový únik od 50 000 Kč

Jiří Vítek

Novela TZ: Do vězení za daňový únik od 50 000 Kč

Poslanci začnou v nejbližších dnech schvalovat vládní novelu trestního zákoníku. Součástí novelizace bude i možnost poslat podnikatele na několik let do vězení za daňový únik už od částky 50 tisíc korun.

Rozšíření kvalifikované skutkové podstaty

Připravované znění kvalifikované skutkové podstaty tedy počítá s trestem odnětí svobody od pěti do deseti let pro jednání spočívající v krácení daně (mezinárodně působící organizovanou skupinou) ve výši 50.000,- Kč.

Takový trest se však s ohledem na nízkou společenskou škodlivost uvedeného jednání jeví jako zcela nepřiměřený, tudíž v rozporu se zásadou přiměřenosti trestních sankcí uvedenou v § 37 odst. 2 TZ. Lze si totiž představit i situaci, kdy (ve vztahu k značně nejasné oblasti cen obvyklých v režimu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů) legálně působící mezinárodní skupina podnikatelů upraví jednotkovou cenu obchodovaných komodit, v důsledku čehož zkrátí svou daňovou povinnost o 50.000,- Kč.

Navrhované znění třetího odstavce lze tedy označit za nepříliš vhodné řešení.

Diskuze