Zprávy

Vláda nechce sjednotit 27 kontrolních institucí do jedné

Redakce

Vláda nechce sjednotit 27 kontrolních institucí do jedné

Návrh opoziční TOP 09 na zavedení jednoho kontrolního místa pro prověrky drobných podnikatelů u vlády narazil. Škoda, že to "topkaře" nenapadlo, když byl ministrem financí Miroslav Kalousek, už mohlo být líp několik let.

Nyní může podle zástupců TOP 09 kontrolovat podnikatele 27 institucí a prověrky nejsou koordinované. "Riziko zvýšené četnosti kontrol během krátkého časového období a nutnost opakovaného předkládání nejrůznějších podkladů představují významnou administrativní zátěž," píšou "topkaři"v důvodové zprávě.

Všechny druhy kontrol drobných podnikatelů by měly nově podle předlohy spadat pod živnostenské úřady.

Více hlav, více odborníků říká vláda

Kontrola ale byla podle vlády svěřena specializovaným úřadům, protože vyžaduje odborné znalosti pracovníků, kteří kontroly provádějí. "Živnostenské úřady těmito odborníky v daných oblastech nedisponují," uvedla v odůvodnění odmítnutí novely vláda. Živnostenské úřady by se podle ní musely detailně zorientovat ve všech předpisech. "Což je nereálné, a proto by příslušnou odbornost zřejmě musely získat náborem nových pracovníků. Lze předpokládat, že navrhovaným systémem dvoukolejnosti kontrol by došlo k nárůstu administrativních úkonů a zbytečnému zatížení administrativního aparátu," dodala vláda.

Předkladatelé ale tvrdí, že nový systém kontrol by snížil drobným živnostníkům byrokratickou zátěž a zvýšil by taky efektivitu dozoru. Při jediné živnostenské prověrce by úředníci mohli postihnout široký okruh povinností podnikatele, uvádějí v důvodové zprávě.

Diskuze