Názory

Datovky na odstřel: Finance opět vymýšlí, jak to živnostníkům zkomplikovat a prodražit

Redakce

Datovky na odstřel: Finance opět vymýšlí, jak to živnostníkům zkomplikovat a prodražit

V souvislosti se zavedením kritizované elektronické evidence tržeb se pokouší Ministerstvo financí ještě více zkomplikovat život živnostníkům.

Není to tak dávno, kdy stát prosadil zřízení datových schránek, přes které může každý živnostník podávat daňová přiznání a další podání úřadům. Přes prvotní nedůvěru a jistou složitost s používáním systému datových schránek, si mnozí živnostníci už zvykli na celý systém a plnohodnotně ho začali používat. Advokáti, daňoví poradci a účetní si už bez datových schránek nedokáží představit komunikaci se státem a celý systém si pochvalují. Proč ale nyní chce Ministerstvo financí tento universální a funkční systém nahradit svým systémem, přes který je možné na rozdíl od datových schránek podávat podání jen finančním úřadům, není jasné.

Naštěstí se tento potají připravený návrh dostal na veřejnost a mnozí začínají bít na poplach. Například Komora daňových poradců České republiky ve svém stanovisku uvádí: „U části subjektů dojde naopak jednoznačně ke zvýšení administrativní zátěže. Jde o plátce, kteří nevedou účetnictví, případně ani daňovou evidenci a nemohou tedy využívat automatizované postupy podání do EPO (systém MF ČR-pozn. redakce) prostřednictvím svého softwaru. Tyto osoby mají již nyní zřízené datové schránky, dosud však nepotřebovaly elektronický podpis. Budou muset používat dvě různé elektronické cesty komunikace se státem, v obou případech ruční. Tato povinnost pro ně bude jednoznačně zatěžující.“

Je to jednoznačně cesta zpátky. Dokážete si představit, že by si pro papírovou poštu nasmlouval každý úřad „svojí“ firmu na doručování úředních dokumentů?

Zdeněk Zajíček k návrhu Ministerstva financí

 

Ozval se také Svaz průmyslu a dopravy České republiky, který chápe snahu ministerstva k zajištění vyšší míry elektronizace ve smyslu práce s daty, ale ve svém stanovisku říká: „Nicméně musíme v tuto chvíli vyjádřit nesouhlas s předloženým návrhem. Za nekorektní považujeme způsob předložení, kdy návrh neprošel meziresortním připomínkovým řízením. Stejně tak důvodová zpráva neobsahuje ve všech bodech dle nás jednoznačné a úplné argumenty a absentuje RIA, která by zhodnotila náklady na podnikatelské subjekty, kde Programové prohlášení vlády avizovalo nezvyšování zátěže a možnost zástupců firem se vyjádřit.“

Hospodářská komora České republiky zaslala Ministerstvu financí své stanovisko, z kterého citujeme: HK ČR nesouhlasí s návrhem fakticky odstraňujícím datovou schránku jako kanál komunikace plátců DPH se správcem daně. HK ČR vnímá legitimitu případného požadavku finanční správy na zefektivnění využívání datových schránek tak, aby lépe vyhovovaly technickým a organizačním možnostem finanční správy. O řešení takového požadavku je však třeba nejprve vést diskusi.“

Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz HK ČR dodává: „Tento návrh bych jako náměstek ministra financí pro daňovou oblast nedoporučil a nepodpořil (dříve působil jako 1. náměstek ministra financí – pozn. redakce). To, že existuje možnost podávat přes datové schránky podání finančním úřadům považuji za správné, ekonomicky výhodné a pro uživatele jednoduché.“

„Je to jednoznačně cesta zpátky. Dokážete si představit, že by si pro papírovou poštu nasmlouval každý úřad „svojí“ firmu na doručování úředních dokumentů? Už několik desítek let tady existuje jedna jediná Česká pošta, kterou všechny úřady posílají obálky s modrým, červeným, zeleným pruhem a přes ní zase posíláme svoje podání úřadům. Proč? Je prostě jednodušší a ekonomicky výhodnější, aby s pěti obálkami běhal jeden doručovatel, než aby běhalo pět doručovatelů a každý se svou obálkou“, říká Zdeněk Zajíček (ODS), bývalý náměstek ministra vnitra a financí, který datové schránky zaváděl.

„Když už se podařilo prosadit, že pro elektronické dokumenty existuje také jediný doručovatel pro všechny úřady v podobě datových schránek, tak ho chce nejmocnější ministerstvo obejít a nutit podnikatele a občany, aby používali jejich elektronického doručovatele. To je jednoznačný návod pro ostatní úřady, aby si pořídili také své vlastní elektronické doručovatele. Nechápu, jak může tak neefektivní a nekoncepční návrh na Ministerstvu financí vzniknout. Doufám, že takový nesmysl přes parlament neprojde. Nebo si snad někdo myslí, že si podnikatelé nechají všechno líbit?,“ ptá se Zajíček, který nyní působí v soukromé sféře jako samostatný advokát.  

Je opravdu s podivem, že stát doposud neví, co dělá pravá a levá ruka. To nesouvisí s politickými názory, ale se zdravým selským rozumem. Není přeci normální, aby si z nás donekonečna dělali politici a úředníci srandu. Už jim konečně někdo řekne, že jejich práce (někdy pěkně odfláknutá) je placena z našich daní a že si nepřejeme, aby někdo platil z našich peněz nadbytečné úředníky, kontrolory, doručovatele nebo informační systémy? A když už chce někdo kontrolovat obchodníkům každou tržbu, co kdybychom začali politikům a úředníkům kontrolovat každou hodinu placenou z našich daní tak, že by zveřejňovali po každé hodině výkaz svojí práce. Možná, že bychom tím nakonec získali více peněz, nemyslíte?

Diskuze