Názory

3 důvody, proč je nutné zavést elektronickou evidenci tržeb

Radomil Bábek

3 důvody, proč je nutné zavést elektronickou evidenci tržeb

Ve prospěch zavedení elektronické evidence tržeb je vyvíjen velký tlak. Osobně se angažuje Andrej Babiš, podporu vyslovují některé podnikatelské svazy, poskytovatelé připojení a IT firmy podporují konference a jiné aktivity ve prospěch zavedení EET. Jistě vědí, proč se tak snaží.

Všechny důvody, které ministerstvo financí jako předkladatel použilo na podporu EET, už byly vyvráceny. FÚ má dostatek informací i bez EET, nezvýší se výběr daní, rozvinuté ekonomiky ji nezavádějí, bude to velmi drahé, budou se kumulovat informace a data, …

Prostě, zdálo by se, že není možné EET ještě obhajovat a prosazovat. Přesto existují tři důvody, pro které má a musí být zavedena.

1. EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků.

2. EET zajistí politikům a vysokým úředníkům kontrolu a moc nad částí společnosti, která jejich vlivu zatím uniká.

3. EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy, a ty už asi mají předem určené příjemce.

Všechny tři důvody si zaslouží krátký výklad:

EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů
a živnostníků

Likvidace malých podnikatelů a živnostníků půjde v krocích: Nejprve zaniknou tisíce těch, kteří nebudou schopni či ochotni vyhovět technickým podmínkám. Potom zanikne řada těch, kteří nebudou stačit finančním nákladům v již tak napjatém podnikání. Dále své podnikání opustí ti, kteří budou unaveni neustálým tlakem a zhoršováním podmínek malého podnikání a živnostničení. A poslední na řadě budou ti, kteří vydrží. Informace o jejich podnikání, sbírané centrálním systémem, se čistě náhodou dostanou do rukou velkých řetězců či jiných dominantních firem. Stačí pár měsíců dumping cen nebo párkrát přeplatit dodavatele a malí se rychle položí.

EET zajistí politikům a vysokým úředníkům kontrolu a moc nad částí společnosti.

V posledních době jsou malí podnikatelé a živnostníci stálým cílem stigmatizace a dehonestování. Mnozí politici a vysocí úředníci zevšeobecňují a paušalizují, že podnikatelé neplatí daně, krátí tržby, odvádí málo na sociálních a zdravotních odvodech, zneužívají paušály atd.

EET je jen konkrétním nástrojem pokračování tohoto tlaku. Proč to dělají? Protože malých podnikatelů a živnostníků je mnoho. Je to část společnosti, která se špatně politikům ovládá. Živnostníci a malí podnikatelé se nedají koupit za „sociální výhody“. Oni raději mají málo, ale svoje. Nechtějí, aby jim do jejich života někdo mluvil, chtějí se rozhodovat sami a dělat si věci po svém. A to se politikům vůbec nehodí. EET prostě pomůže ten 1 200 000 divných lidí zkrotit.

EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy.

V demokratické zemi je nepřípustné, aby státní moc zajišťovala zákonem zakázky a příjmy jedné skupině podnikatelů na úkor jiné skupiny podnikatelů. Přesto v příloze k důvodové zprávě návrhu zákona o EET píše MFČR, že „dodavatelé získají výhodu na trhu tím, že budou moci nabízet povinným subjektům HW i SW řešení na míru“. Podívejme se v konkrétních číslech, o jaké částky půjde.

Pořízení jakéhokoli zařízení bude stát každého podnikatele minimálně 5 000 Kč. Vynásobíme-li to šesty sty tisíci (to je počet povinných subjektů), vyjde nám částka 3 miliardy Kč. K tomu připočítejme dalších 350 milonů, které chce stát vydat za vybudování systému.

Ročně stát plánuje utratit asi 250milionů korun za provoz a údržbu systému. Samotné podnikatele bude stát provoz nejméně 500Kč měsíčně (internetové připojení nebo datový balíček, správa softwaru, opravy, údržba,…). Opět budeme násobit počtem povinných subjektů a vyjde nám, že malí podnikatelé a živnostníci vydají měsíčně asi 300 milionů korun, což znamená ročně asi 3,6 miliardy Kč.

Shrňme to

Ze státní kasy a z kapes podnikatelů bude zaplaceno asi 3,4 mld. Kč za pořízení EET.

Stát a podnikatelé zaplatí asi 3,9 mld. Kč ročně za provoz a údržbu EET.

Takové peníze stojí za to. Za zcela nepotřebný systém. Za zákon, který je zjevně namířený proti malopodnikatelům a živnostníkům. I za řešení, které nikde jinde nic nepřináší.

Asociace podnikatelů a manažerů je proti přijetí zákona a zavedení elektronické evidence tržeb. Stát nemá právo přenášet své povinnosti a práci na občany a firmy.

Stát je tady pro nás, ne my pro něj.

Diskuze