Zprávy

Přešlapy premiéra Sobotky: Slibuje živnostníkům něco, co odporuje zákonu aneb slibem nezarmoutíš

Redakce

Přešlapy premiéra Sobotky: Slibuje živnostníkům něco, co odporuje zákonu aneb slibem nezarmoutíš

Podle premiéra není zatím jasné, zda se nová povinnost EET dotkne i řemeslníků. Povede se diskuse o řemeslnících, kteří nemají stálou provozovnu, řekl poslancům a pěkně se seknul.

Nový občanský zákoník nerozlišuje termíny "sídlo" a "místo podnikání"

Pane premiére, každý podnikatel musí mít nějaké sídlo, tedy provozovnu, byť ji má pouze v bytě. Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen "automat") a mobilní provozovna...

Fyzická osoba v ohlášení uvede: 

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo.

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště.

Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede:

d) místo podnikání, tedy kde je živnost provozována (provozovna)

Diskuze