Názory

Strana soukromníků: Poslední šance se spojit, jinak nás zlikvidují

Redakce

Strana soukromníků: Poslední šance se spojit, jinak nás zlikvidují

Živnostníci a malí podnikatelé by se měli spojit v boji proti nesmyslné regulaci, byrokratizaci a mnohdy účelové kriminalizaci českého podnikatelského prostředí. Dnes to prohlásili představitelé Stany soukromníků České republiky, která chce v dalších volbách otevřeně hájit zájmy téměř jednoho milionu živnostníků, malých a středních podnikatelů, jejich rodin a zaměstnanců. Soukromníci zároveň představili své konkrétní představy o tom, jak konkrétně chtějí pomoct především těm nejmenším podnikatelům.

„Česká republika se utápí v „regulokracii“. Agro-levicová vláda řeší každý problém tak, že vymyslí novou regulaci, něco zakáže nebo alespoň zatíží nesmyslnou byrokracií. Živnostníci, malí podnikatelé, ale i všichni aktivní lidé jsou pro ně přítěží a vláda se je snaží zadupat do země. Je evidentní, že vláda nahrává pouze velkému businessu, nežli statisícům jednotlivců, kteří se každodenní tvůrčí prací starají o své firmičky, rodiny a zaměstnance,“ uvedl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR. 

„Je skandální, že na každého z nás stát nahlíží jako na zločince a podvodníka a místo toho, aby trestal skutečné gaunery, chce na malichernostech nachytat živnostníky a malé a střední podnikatele, kteří se snaží uživit poctivým řemeslem a na byrokratické nesmysly státu jim již prostě nestačí síly. Tomuto trendu se musíme všichni společně postavit a říct hlasité NE! Je třeba spojit síly a začít konečně znovu hájit svobodu každého z nás. O svém životě si musí rozhodovat každý sám, nikoliv úředník na ministerstvu,“ dodal Petr Bajer

Strana soukromníků ČR proto velmi ostře kritizuje především plány ministerstva financí. „Ministr financí chce naši zemi vrátit do dob socialistického národního hospodářství. Živnostníci dostávají otěže nebo rovnou želízka, ale velké firmy si porcují miliardové státní zakázky a cpou si břicha dotacemi a státními úlevami. Přitom právě sektor drobného podnikání je hybnou složkou každé úspěšné tržní ekonomiky, vytváří dlouhodobě konstantní a teritoriálně rovnoměrně rozprostřenou nabídku pracovních míst, uvedl Rudolf Baránek, zakladatel Strany soukromníků ČR. 

„Jsme přesvědčeni o tom, že pokud by byly schváleny všechny regulační zákony, které plánuje vláda Bohuslava Soboty, došlo by k zásadnímu poškození české ekonomiky, které by se projevilo poklesem HDP a bohužel až dramatickým nárůstem nezaměstnanosti v rozsahu několika procentních bodů,“ uvedl zakladatel Strany soukromníků ČR. 

Strana soukromníků ČR se proto nehodlá smířit především se zavedením elektronické evidence tržeb. „Na rozdíl od tripartity či Hospodářské komory zásadně nesouhlasíme se zavedením elektronické evidence tržeb. Stejný názor má 70 % podnikatelů a Strana soukromníků se jich nebojí zastat. Jsme totiž jedinou autentickou politikou silou v České republice, která de facto již od první republiky hájí zájmy živnostníků. A v této práci chceme nejen pokračovat, ale právě teď ji výrazně zintenzivnit,“ konstatoval předseda SsČR Petr Bajer spolu s Bedřichem Dandou, místopředsedou strany a předsedou Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. 

„Strana soukromníků ČR navazuje na násilně přerušenou činnost parlamentní a vládní Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (1918 –1938) a na činnost Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR z let, která se zformulovala v roce 1992. Návratem do vysoké politiky byl pro ni rok 2014, kdy v senátních volbách uspěl podnikatel Ivo Valenta, který za tuto kandidoval s odkazem na svého otce, který začátkem devadesátých let minulého století stál právě u opětovného zrodu Strany soukromníků,“ uvedl Rudolf Baránek, který zároveň připomněl odkaz Miroslava Valenty seniora, otce současného senátora Valenty, který společně s Baránkem, Dandou a mnoha dalšími stál u zrodu Strany soukromníků. 

Strana soukromník přitom nekritizuje pouze elektronickou evidenci tržeb, ale také další pokusy vlády diktaturou moci zasáhnout do svobody podnikání v České republice. „Připadá nám, že doslova největším terčem se stali provozovatelé restaurací, barů a hospod. Ministerstvo financí je dokonce ocejchovalo nálepkou jedněch z největších daňových podvodníků, když tvrdí, že ročně tyto podniky připravují stát na daňových únicích až o 10 miliard korun. Proto to mají být právě hospodští, na kterých chce ministerstvo odzkoušet elektronickou evidenci tržeb a ve stejný den jim chce zároveň omezit jejich svobodu podnikání zákazem kouření a provozováním loterií. V konečném důsledku tak hrozí uzavření stovek podniků po celé České republice a masivní propouštění, které by se mohlo týkat až desítek tisíc obyvatel České republiky,“ řekl Petr Thaisz, místopředseda strany pro Moravu a Slezsko. 

Dalším odstrašujícím příkladem je to, jakým způsobem nechal stát zkrachovat provozovatele výkupen železa a jak významně zadělal na problém českým ocelárnám. Vydáním vyhlášky, zakazující výkup kovových odpadů, kterou ostře odmítly, mimo SsČR i profesní sdružení, se firmy zabývající se výkupem a zpracováním odpadů dostaly do existenčních problémů. Dodržování této vyhlášky, která v žádném případě neodstraní problémy s krádežemi kovů dostalo firmy na pokraj krachu. Občané odmítají bezhotovostní převody na své účty. V příhraničí zásobují sběrny okolních států nebo vytvářejí  černé skládky. V měsíci březnu poklesl výkup odpadů na cca 30% obvyklého množství. Některé menší provozovny již ukončily činnost, jiné se k tomu chystají ,či připravují tvrdé úsporné kroky k záchraně toho, co se zachránit dá. Reálně hrozí zvýšení nezaměstnanosti o cca deset tisíc osob. České hutě též začínají pociťovat nedostatek surovin, nutných pro výrobu a dovedeme si představit, že mohou i oni ukončit výrobu v ČR a soustředit se v regionu pouze na své hutě v Polsku, kde tyto nesmyslné kroky nejsou ze strany státu podnikány, uvedl Petr Bajer – předseda strany.

Strana soukromníků ČR však nechce být pouze stranou kritiků, ale nabízí konkrétní konstruktivní řešení, které mají pomoc vyřešit zásadní problémy malých podnikatelů. „Nechceme hájit zisky pro nějakou skupinu podnikatelů. Chceme přispět k tomu, aby v České republice bylo dobré podnikatelské prostředí, ve kterém se bude dařit především živnostníkům a malým podnikatelům, kteří budou generovat dostatek dobře placených a dlouhodobě stabilních pracovních míst,“ uvedl 1.místopředseda  SsČR Dobroslav Bořík.

Strana soukromníků ČR chce proto navrhnout a prosadit např. to, že DPH budou podnikatelé platit pouze ze zaplacených faktur. „Výrazně tak omezíme druhotnou platební neschopnost, která pravidelně dostává do problémů až 80 % živnostníků. Chceme se inspirovat také v zahraniční a společně se Slovenskem chceme navrhnout kapitalizaci pohledávek z nezaplacených faktur. To znamená, že by dlužník, který by včas nezaplatil fakturu, přišel o odpovídající podíl ve své firmě,“ připojil jeden z konkrétních návrhů Bedřich Danda, místopředseda strany.  Soukromníci zároveň kritizovali povinné měsíční hlášení, které s novelou zákona o DPH prosadilo ministerstvo financí ČR. 

Regulokracie zasahuje už také do oblasti omezení autonomie rozhodování u samospráv s viditelnou tendencí přiblížit se snad k předlistopadovým Národním výborům...Centralizace moci nás tedy zachvacuje na všech úrovních, a to není správný směr ve vývoji svobodné společnosti, řekl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR.

U příležitosti dnešní tiskové konference zároveň Strana soukromníků ČR slavnostně zahájila provoz své Republikové kanceláře v Praze a kanceláře pro Moravu a Slezsko ve Zlíně. Strana soukromníků ČR tak dala jasně najevo, že zahajuje zcela novou etapu svého působení a již teď se začíná intenzivně připravovat na další volby, řekl Petr Bajer.

Diskuze