Podnikání

Firmy mohou získat peníze na investice do životního prostředí z Německa

Redakce

Firmy mohou získat peníze na investice do životního prostředí z Německa

České firmy by mohly už brzy získat z Německa finanční příspěvek na své investice do projektů vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Možnosti financování z prostředků německého Investičního programu pro životní prostředí představili 27. ledna v Praze na MŽP zástupci Spolkového ministerstva životního prostředí a německé banky KfW.

„Ministerstvo životního prostředí podporuje investice do projektů s prokazatelným příznivým efektem na životní prostředí. Jsme rádi, že můžeme teď českým firmám pomoci získat finanční prostředky i z Německa. Očekáváme, že příznivý dopad to bude mít nejen na životní prostředí, ale nové zakázky se mohou pozitivně odrazit i v zaměstnanosti,“ prozrazuje Vladislav Smrž, ředitel kabinetu ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí ČR umožnilo českým firmám a zástupcům zaměstnavatelských svazů seznámit se na semináři o realizaci česko-německých pilotních projektů v oblasti ochrany životního prostředí s možnostmi dotací a financování investic do životního prostředí v České republice. Konkrétně by mohly české podniky v budoucnu získat příspěvek třeba na projekty vedoucí k energetickým úsporám, jako je např. zateplování domů, výměna oken a dveří, investice do efektivnějších technologií apod. V oblasti ochrany ovzduší a klimatu to mohou být třeba projekty středních a větších podniků na modernizaci jejich provozů a technologií, které povedou k dalšímu snižování emisí vypouštěných do ovzduší atp.

Financování takových projektů by mělo probíhat ze zdrojů Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody, výstavby a bezpečnosti reaktorů v rámci německého Investičního programu pro životní prostředí.

Podrobné informace o tom, jakým způsobem budou moci české firmy dotační možnosti využít a jak o tuto dotaci požádat, zveřejní MŽP v brzké době po dohodě s německou stranou.

Diskuze