Podnikání

Jak rozdělit pět miliard korun na nové technologie mezi malé firmy?

Redakce

Jak rozdělit pět miliard korun na nové technologie mezi malé firmy?

Stát má pro příští roky připraveno ze strukturálních fondů (OPPIK) pět miliard korun na vybavení malých a středních firem novými technologiemi. Jak účelně tyto prostředky alokovat? Má vůbec smysl podporovat podnikatele tímto způsobem? Jak se změnil svět malého podnikání a jak řídit tyto firmy, aby přežily další generaci? Asociace malých a středních podniků a živnostníků ve spolupráci se společností Microsoft uspořádala k tomuto tématu dne 21.1. 2015 pracovní snídani ve formě kulatého stolu.

Předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček přivítal zástupce státu, středně velkých podnikatelů, vysoce inovativních firem, klíčových obchodníků v oblasti e-commerce, ale i malých živnostníků. Hlavní diskuse se zaměřila na doporučení k optimálnímu nastavení výzev, které by následně umožnilo jejich efektivní čerpání v souladu s aktuálními trendy v oblasti ICT. Příprava Operačního programu pro inovace a konkurenceschopnost „Technologie“, jehož první výzvy lze očekávat ve 2. čtvrtletí 2015 a který poskytne celkem 5 miliard korun pro realizaci podnikatelských záměrů zaměřených na nákup strojů a vybavení, včetně výpočetní a komunikační techniky ve formě HW a SW včetně možnosti efektivního využití cloudových technologií.

Marián Piecha, ředitel odboru podpory malého a středního podnikání MPO popsal v úvodu program určený pouze pro MSP a následně proběhla hlavní diskuse o možnostech využití těchto prostředků. Každý ze zainteresovaných představil nejen svůj podnikatelský příběh, ale vyslovil názor, jak optimálně lze těchto technologií využít v jejich podnikání. Skupina podnikatelů a profesionálních poskytovatelů HW a SW řešení následně modelovala možné varianty programů, které by MPO mohlo malým a středním podnikům nabídnout. Václav Mach ze společnosti Microsoft představil na úvod výsledky světové analýzy dopadu využívání inovativních technologických postupů a ICT, podle níž MSP využívající ve vyšší míře moderní technologie vytvářejí pracovní místa dvakrát rychleji a vykazují o 15 % vyšší růst tržeb, než ostatní společnosti.

Předseda AMSP ČR rovněž připomněl chystané opatření státu vůči podnikatelům pracujícím s hotovostními tržbami – projekt elektronické evidence tržeb (EET). Jedním z výstupů kulatého stolu se tak stalo doporučení využít část alokovaných finančních prostředků na podporu pořízení koncových zařízení a příslušného software včetně aplikace určené pro malé podnikatele, kteří se budou na EET připravovat. Dalším důležitým tématem byla možnost širšího využití cloudových služeb pro MSP. Cloud computing je v současné době nejpoptávanější produkt pro tuto skupinu podniků za posledních několik let. Cloudové technologie pro zásadní inovace ve formě zeefektivnění nebo posílení vlastního podnikání lze přitom využít za minimálních vstupních investičních nákladů. Diskutovala se i přetrvávající obava z ochrany dat a potřeby zvýšení zabezpečení podniků před kybernetickými útoky. Diskutující se shodli, že MSP využívající řešení v cloudu jsou tímto způsobem schopny docílit zásadní zlepšení ochrany dat a zajistit pravidelné zálohování svých kritických dat. AMSP ČR, která hájí zájmy nejširší skupiny malých firem a živnostníků byla následně Ministerstvem průmyslu a obchodu vyzvána, aby připravila návrh doporučení na optimální využití prostředků OPPIK Technologie. Další skupina podnikatelů se nad souvisejícími tématy sejde u příštího kulatého stolu dne 24.2.2015.

Účastníci kulatého stolu:
Karel Havlíček, AMSP ČR
Marián Piecha, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Václav Mach, Microsoft ČR
Eva Vašková-Čejková, Oldřich Čejka řeznictví, ŽENY s.r.o.
Jaroslav Jasanský, Asistenční centrum a.s., dotace, výzkum a vývoj
Roman Šafránek, Internet Mall
Tomáš Sýkora, Innovative Business s.r.o.
Jiří Humplík, DENÍK

Diskuze