Revue

Historie: Rustonka a parník pro Císaře

Rudolf Klement

Historie: Rustonka a parník pro Císaře

V roce 1832 vznikla v Praze, přičiněním britských podnikatelů Thomasových, továrna na parní stroje. Ta v roce 1850 přešla do majetku významného britského podnikatele Josepha Rustona, jehož příjmení pak dalo firmě její trvalý název. Firma zpočátku vyráběla zejména kotle a parní stroje.

Joseph Ruston byl britský lodní stavitel a podnikatel v říční plavbě, provozoval Pražskou paroplavební společnost. Jeho firma tehdy vyráběla na mnoha místech v Evropě zejména různá strojní zařízení a díly pro říční i zaoceánské lodě určená pro provozovatele v Rakousku i Německu. 

 

Joseph John Ruston především postavil v původním podniku v Karlíně v roce 1841 první český parník Bohemia, z nové loděnice pak vyšly slavné parníky, Praha (1865), Vyšehrad (1866), Stephanie (1882), František Josef (1887), Primátor Dittrich (1891), Ferdinand I. Dobrotivý (1891), Smíchov (1895), Závist (1895) a také například císařská jachta Kaise­rin Maria Theresia (1892), kterou pak Společnost rakouské státní dráhy provozovala na Bodamském jezeře jako osobní parník.  

Později, koncem 19. století, se zde začaly vyrábět i různé nýtované ocelové konstrukce, zejména pak ocelové mosty a ocelové střešní příhradové konstrukce - pochází odtud například střešní konstrukce pražského Rudolfína či některé objekty na Pražském výstavišti. Areál závodu byl z tohoto důvodu nadále rozšiřován o další budovy a výrobní haly. Pražská akciová strojírna zanikla roku 1910 a těsně před 1. svtovou válkou v roce 1912 pak celý podnik přešel do vlastnictví Elektrických podniků hlavního města Prahy.

Diskuze